سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

تحلیل ها

 • 11 دلو 1395

  به‌تازگی جایگاه افغانستان در مبارزه با فساد اداری، در بین کشورهای جهان و منطقه، صعود قابل ملاحظه‌ای کرده است. صعود پنج پله‌یی افغانستان در جدول امسال سازمان شفافیت بین‌المللی …

 • 24 جدی 1395

  حمایت، تقویت و توسعه آزادی بیان یکی از ارزش‌های بنیادی حکومت وحدت ملی است، چنانچه خود را مؤظف و مکلف به تحکیم و نهادینه‌سازی آن می‌داند. در حال حاضر، طبق شاخص‌های سنجش …

 • 13 جدی 1395

  مطالعه‌ی تجارب کشورهای پسامنازعه و پسااستعمار در طول یک قرن اخیر، نشان می‌دهد که نقش عواید ملی در پروسه‌ی انکشافی این کشورها غیرقابل انکار است. در اکثر کشورهای نوظهور …

 • 12 جدی 1395

  حکومت افغانستان برای تشدید، تقویت و توسعه همگرایی‌های منطقه‌یی به خصوص در بعد اقتصادی تمرکز کرده و تلاش‌هایش را در این راستا شدت بخشیده است. مبدل ساختن افغانستان …

 • 23 قوس 1395

  افغانستان در آستانه پیوستن به سازمان بین‌المللی مشارکت برای حکومتداری باز (OGP) است. پیوستن افغانستان به این سازمان مهم بین‌المللی، از سویی بیانگر نگرش استراتیژیک حکومت نسبت …

 • 14 قوس 1395

  امروز در حالی کنفرانس قلب آسیا در امرتسر هند برگزار شد که خطر گسترش افراط ‌گرایی و تروریزم در منطقه بیش از هر وقت دیگری حس می‌گردد و تنش‌ها بین بعضی از بازیگران اصلی منطقه‌ی …

 • 7 قوس 1395

  معه هفته گذشته، رئیس‌جمهور غنی در ادامه پیش‌برد اجندای اقتصادی خود در منطقه و همچنین اشتراک در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار، به ترکمنستان سفر نمود. برعلاوه قرار است که رئیس‌جمهور غنی در …

 • 1 قوس 1395

  حکومت افغانستان در اخیر هفته گذشته و پس از ختم روند مصاحبه با کاندیدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی، به منظور دریافت دیدگاه و نظریات و پیشنهادات جامعه، میزبان عده‌ای از شخصیت‌های …