سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

۹۵ سند تقنینی در سال گذشته طی مراحل شده است

2 جوزا 1397

وزارت عدلیه ضمن ارائه گزارش تحقق پلان تقنینی سال 1396 در جلسه کابینه، شمار اسناد طی مراحل شده در این سال را 95 سند تقنینی، معادل دو برابر درج‌شده، عنوان کرد.

معین مسلکی وزارت عدلیه در این جلسه گفت که انستیتوت قانون‌گذاری و تحقیقات علمی و حقوقی وزارت عدلیه در پلان تقنینی سال 1396، طی مراحل 43 سند تقنینی را گنجانیده بود که طی سال یادشده 95 سند تقنینی را طی مراحل نموده است.

وی افزود که علاوه بر آن، مشوره‌های حقوقی برای وزارت‌ها ارائه شده و در مورد تعدادی کنوانسیون، میثاق و موافقت‌نامه بین‌المللی نیز اجراءات صورت گرفته که معادل حدود 120 درصد پلان می‌باشد.

در این جلسه طرح پلان کار تقنینی سال 1397 نیز مطرح شد. معین مسلکی وزارت عدلیه در این باره گفت: پلان کار تقنینی سال 1397 دربرگیرنده تسوید، تدقیق، تعدیل و طی مراحل 51 سند می‌باشد.

این اسناد شامل 20 قانون، 27 مقرره، 2 اساسنامه و 1 ضمیمه اسناد تقنینی است.

کابینه ضمن ابراز امتنان از زحمات ریاست عمومی انستیتوت امور قانون‌گذاری، گزارش اجراءات پلان کار تقنینی سال 1396 و طرح پلان کار تقنینی سال 1397 وزارت عدلیه را تأیید کرد.

در این جلسه وزارت عدلیه مؤظف شد که طی مراحل اسناد تقنینی را بر اساس اولویت‌بندی انجام دهد.

کابینه به وزارت‌ها و ادارات دولتی که بر اساس اولویت‌ها تقاضای درج اسناد تقنینی جدید در پلان تقنینی 1397 را دارند، هدایت داد که مسوده آنها را در اسرع وقت ترتیب کرده و بعد از تأیید معاون دوم ریاست جمهوری به وزارت عدلیه ارسال کنند.