سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

۷ قرارداد به ارزش ۹۶۰ میلیون افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

30 ثور 1397

در یکصد و پنجاهمین نشست کمیسیون تدارکات ملی 7 قرارداد به ارزش ۹۶۰ میلیون افغانی منظور، طرزالعمل تدارکات اضطراری وزارت امور داخله در پرنسیپ تأیید و گزارش نمایندگی سیاسی سازمان ملل (یوناما) از کارکرد مؤثر نظارتی کمیسیون تدارکات ملی ارائه شد.

قراردادهای منظورشده شامل شبکه آبرسانی شهر میمنه ولایت فاریاب، اعمار بخش دوم سیستم آبیاری فارم فلاحت ولایت هرات، خدمات مشورتی نظارت و تطبیق پروژه حوزه دریای پنج‌آمو، تحکیمات دریای شولگره ولایت بلخ، تادیه معاشات از طریق تیلفون برای ولایت کندهار، تهیه تیل مورد ضرورت ریاست اجرایی و تدارک چوب سوخت مورد نیاز وزارت امور داخله می‌گردد.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی در خصوص قراردادهای شبکه آبرسانی میمنه و خدمات مشورتی سرک سرخرود – سپری بر نظارت لازم ادارات مربوط از پروژه‌ها تأکید نمود.

کمیسیون با رد نمودن پیشنهاد قرارداد حفظ و مراقبت میدان هوایی بین‌المللی کندهار، شرکت داوطلب را که بدون دلایل موجه از تمدید آفر انصراف داده بود، به پروسه محرومیت معرفی کرد. کمیسیون در این خصوص فیصله نمود که پروسه جدید تدارکاتی با استفاده از روش داوطلبی مقید روی دست گرفته شود و در آینده انصراف‌های بدون توجیه؛ تخلف و تبانی پنداشته می‌شود و به خاطر زیان به دولت، منجر به محرومیت داوطلبان می‌گردد.

در عین حال قرارداد پروژه تولید ۴۰ میگاوات برق آفتابی منطقه حصارشاهی ولایت ننگرهار، قرارداد تأمین امنیت فزیکی دفاتر مرکزی و ولایتی نوی کابل‌بانک و بازسازی سرک جغلی ولسوالی رشیدان ولایت غزنی جهت بررسی‌های بیشتر از سوی کمیسیون اعاده گردید.

در اخیر این نشست، طرزالعمل پیشنهادی اداره تدارکات ملی برای تدارکات اضطراری وزارت امور داخله در پرنسیپ تأیید و برای وزارت‌های مالیه و اقتصاد جهت ابراز نظر فرستاده شد.

همچنین رئیس عمومی اداره تدارکات ملی در مورد انعکاس نتایج مثبت اصلاحات تدارکات و کارکرد مؤثر نظارتی کمیسیون تدارکات ملی و اداره تدارکات ملی بر بهبود شفافیت در قراردادها در گزارش تازه نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد (یوناما) صحبت نمود.

در این نشست ناظرین ملی و بین‌المللی از کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، دیده‌بان شفافیت افغانستان، کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی جرگه، نماینده بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) و سیستیکای حمایت قاطع نیز حضور داشتند.