سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

9 قرارداد در کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید

24 ثور 1397

در یکصد و چهل و نهمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی، ۹ قرارداد به ارزش ۹۱۸ میلیون افغانی در زمینه‌های سرک، فایبر نوری و آبیاری منظور شد. همچنین گزارش اشتراک هیئت اداره تدارکات ملی در ورکشاپ شهر کولمبوی سریلانکا ارائه گردید.

قراردادهای منظورشده شامل توسعه شبکه فایبر نوری (DWDM)؛ مطالعات امکان‌سنجی کانال آبیاری اندخوی ولایت فاریاب؛ روغنیات و فلترباب مورد نیاز وسایط شاروالی کابل؛ حبوبات مورد ضرورت ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی؛ ارتقای ظرفیت بخش‌های سیستم GSM شرکت مخابراتی افغان تیلی‌کام؛ تدارک تجهیزات اضافی برای شبکه سلام؛ تدارک ارتقای ظرفیت سیستم GSM شبکه سلام؛ مواد خام طباعتی مطبعه صکوک و قرارداد کرایه تعمیر دفتر مرکزی نوی کابل بانک مربوط وزارت مالیه است.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی در خصوص پروژه ساختمان و بازسازی سرک کابل – جلال‌آباد که تعدیل قرارداد آن در جلسه تأیید شد، به وزارت فواید عامه هدایت داد که متباقی بخش‌های این سرک را هر چه عاجل به اعلان داوطلبی بسپارد و نیز وزارت مالیه را مکلف ساخت که موضوع موافقتنامه مالی را با تمویل‌کننده پروژه نهایی سازد.

در این نشست، درخواست اعطای قرارداد پروژه مدیریت معلومات آنی (Real Time Data Management) وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از سوی کمیسیون تدارکات ملی رد شد. کمیسیون فیصله نمود که داوطلبی مقید این قرارداد دوباره میان چهار شرکت آفردهنده صورت گیرد.

قابل ذکر است که در این نشست گزارش اشتراک هیئت اداره تدارکات ملی و کمیته بررسی اداری رسیدگی به اعتراضات داوطلبان در ورکشاپ ۵ روزه موافقتنامه تدارکات دولتی در سریلانکا ارائه شد. این ورکشاپ از جانب وزارت تجارت امریکا، سازمان جهانی تجارت و بانک انکشاف اروپایی در شهر کولمبوی سریلانکا تدویر شده بود.

در نشست کمیسیون، ناظرین ملی و بین‌المللی از کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، دیده‌بان شفافیت افغانستان، کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی جرگه، نماینده بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) و سیستیکای حمایت قاطع حضور داشتند.