سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

۲۱ پروژه تدارکاتی از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

17 ثور 1397

پس از بررسی درخواست 26 قرارداد در یکصد و چهل و هشتمین جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی، 21 قراداد و پیشنهاد تدارکاتی به ارزش بیش از 2.9 میلیارد افغانی منظور شد.

قراردادهای منظورشده در مورد تیل وسایط لوی‌سارنوالی؛ حفظ و مراقبت فایبر نوری کندهار – هرات؛ هموارکاری و لندسکیپ مجتمع اداری ولایت کابل؛ تعمیر تعلیم و تربیه ولایت غور؛ شبکه انتقال و توزیع برق پارک صنعتی – زون زراعتی باریک‌آب؛ کانال آبیاری ولسوالی انجیل هرات؛ تیل جنراتورهای شرکت برشنا ولایت کندهار؛ تیل ورکشاپ‌های مرکزی وزارت صحت عامه؛ حبوبات قطعات و جزوتام‌های ریاست محافظت پروژه‌های دولتی و تصدی و قطعه محافظت سرک حلقوی قیصار – لامان؛ حبوبات ریاست عمومی لوژستیک وزارت امور داخله؛ تیل جنراتورهای معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله؛ ساختمان سرک قسمت دوم باد پخ ولایت لغمان؛ و قرارداد سروی جیولوجی ایالات متحده امریکا و وزارت معادن و پترولیم می‌باشند.

همچنین پیشنهاد وزارت انرژی و آب در مورد اعطای قرارداد پروژه دیزاین و ساختمان 5.5 میگاوات برق سولری ولایت دایکندی از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.

از سوی دیگر هنگام بحث روی قراردادهای وزارت امور داخله، رئیس جمهوری تأکید نمود که کم‌کاری و نرساندن غذا به نیروهای پولیس ملی قابل قبول نیست. وی افزود، وزارت امور داخله مکلف است که بررسی‌های همه‌جانبه را از قراردادی‌ها انجام دهد و هر دو هفته گزارش آن را به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه کند.

در این جلسه هیئت مؤظف بررسی پروژه کمپلکس تربیه معلم سید جمال‌الدین افغان نیز گزارش خود را ارائه کرد. کمیسیون تمدید میعاد این پروژه را مشروط به رفع نواقص موجود منظور نمود.

رئیس‌جمهور غنی در این مورد به وزارت شهرسازی و مسکن هدایت داد که کیفیت کار قراردادی پروژه کمپلکس تربیه معلم سید جمال‌الدین افغان را بررسی کند و وزارت معارف برنامه واضح نظارتی را اجرا نماید. همچنین از دیده‌بان شفافیت افغانستان خواسته شد که در تمامی موارد این پروسه‌ها دخیل باشد.