سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

ورثه سه تن از شهدای حملات تروریستی آپارتمان دریافت می‌کنند

10 ثور 1397

طبق احکام جداگانه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور ابراز غم‌شریکی و همدردی با فامیل شهدا، به ورثه هر یک از سه شهید آتی‌الذکر، یک باب آپارتمان توزیع می‌گردد:

۱-برای ورثه مرحوم محمد یونس، څارنوال سابق څارنوالی استیناف ولایت لوگر که در جریان حمله مسلحانه دشمنان مردم افغانستان به تاریخ ۱۳ جوزای ۱۳۹۵ به شهادت رسید، یک باب آپارتمان سه‌اطاقه به مساحت ۱۴۴ مترمربع در شهرک بنایی؛

۲-برای ورثه مرحوم احمد نذیر یما قریشی، سکرتر دوم سفارت افغانستان در ایالات متحده امریکا که در حادثه تروریستی مهمانخانه ولایت کندهار به تاریخ ۲۱ جدی ۱۳۹۵ به شهادت رسید، یک باب آپارتمان دواطاقه به مساحت ۲۰۲ مترمربع در گلبهارسنتر شهر کابل؛

۳- برای ورثه مرحوم شاه احمد سعید، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در ولایت کندهار که در حادثه تروریستی مهمانخانه ولایت کندهار به تاریخ ۲۱ جدی ۱۳۹۵ به شهادت رسید، یک باب آپارتمان دواطاقه به مساحت ۲۰۲ مترمربع در گلبهارسنتر شهر کابل.

در این احکام به وزارت‌های مالیه و شهرسازی و مسکن در مورد توزیع سریع این آپارتمان‌ها‌ اکیداً هدایت داده شده است.