سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

پلان افزایش سهم زنان در دوایر دولتی ترتیب می‌شود

6 ثور 1397

به‌منظور تهیه گزارش از حضور زنان و ترتیب پلان افزایش سهم آنان در ادارات دولتی و تحقق هدایت مورخ 1 ثور 1397 رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی در این مورد، جلسه هماهنگی با حضور نمایندگان وزارت‌ها و ادارات دولتی در ارگ تدویر یافت.

عبدالسبحان رؤوف، معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ضمن افتتاح جلسه، در مورد هدایت رئیس‌جمهور مبنی بر ارائه گزارش حضور زنان و ترتیب پلان افزایش سهم آنان در دوایر دولتی صحبت نمود.

آقای رؤوف گفت که دریافت گزارش ترتیب پلان مذکور به هدف تسریع روند افزایش سهم و توانمندسازی زنان صورت می‌گیرد.

در این جلسه ولی‌خان شبگیر، رئیس تعقیب اوامر و هدایات مقام عالی، رهنمود ترتیب گزارش حضور زنان و ترتیب پلان افزایش سهم آنان در ادارات دولتی را ارائه نمود.

وی با بیان این‌که حکومت متعهد به افزایش حضور زنان در دستگاه خدمات ملکی می‌باشد، گفت که بدین منظور اصلاحات و برنامه‌های مختلف در خدمات ملکی روی دست گرفته شده است.

آقای شبگیر افزود: ترتیب پلان و افزایش سهم زنان در دوایر دولتی در همین راستا صورت می‌گیرد.

گزارش و پلان افزایش سهم  زنان در دوایر دولتی پس از ترتیب از سوی تمام وزارت‌ها و ادارات به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه می‌شود.