سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به پیشرفت افغانستان از نگاه آزادی رسانه‌ها

6 ثور 1397

ارگ، کابل:  بر اساس گزارش گزارشگران بدون مرز، افغانستان در عرصه آزادی رسانه‌ها، در رده‌بندی جهانی در میان ۱۸۰ کشور به مقام ۱۱۸ نایل شده است. حکومت وحدت ملی ضمن استقبال از گزارش متذکره، از آزادی بیان و خبرنگاران در روشنایی قوانین نافذه‌ی کشور حمایت همه‌جانبه می‌نماید.

به اساس این گزارش، کمیته مشترک هماهنگی حکومت و رسانه‌ها از سال گذشته بدین سو ضمن حل ده‌ها قضیه خشونت علیه خبرنگاران، در عرصه‌های ترتیب طرزالعمل‌ها، مصونیت خبرنگاران، تعدیل قانون دسترسی به‌ معلومات و تأمین امنیت و رسیدگی به دوسیه‌های خبرنگاران گام‌های مهم برداشته است.

حکومت افغانستان بر ایجاد کمیته هماهنگی دسترسی به اطلاعات، صندوق تعاون خبرنگاران، مصونیت کاری و حمایت‌های حقوقی خبرنگاران متعهد است. همچنین به منظور تأمین بیشتر امنیت خبرنگاران و نهادهای رسانه‌یی کشور، به ارگان‌های امنیتی و دفاعی هدایات لازم داده شده است.

افغانستان از نگاه آزادی بیان در سطح جهان دو رده پیشرفت داشته است. با توجه به ظرفیت‌های موجود در عرصه آزادی بیان و اراده قوی حکومت در این راستا، افغانستان در سال آینده پیشرفت بیش‌تر خواهد کرد.