سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

طرح ایجاد زون خاص اقتصادی کندهار در شورای عالی اقتصاد تأیید شد

4 ثور 1397

شورای عالی اقتصاد، طرح ایجاد زون خاص اقتصادی آزمایشی کندهار را در پرنسیپ تأیید نمود و بر تهیه قانون زون‌های خاص اقتصادی در چارچوب فرمان از سوی رئیس‌جمهور هدایت داده شد.

رئیس‌جمهور گفت که سکتور خصوصی به عنوان تطبیق‌کننده و توسعه‌دهنده زون خاص اقتصادی آزمایشی کندهار ترجیح داده شود و  مودل‌های مختلف در این مورد از طریق داوطلبی‌های مقید پیشکش گردد.

وی به اداره مستقل اراضی هدایت داد که یک هزار جریب زمین را برای این زون اختصاص دهد.

همچنین در این نشست کاهش قیمت‌های دارک فایبر تأیید شد و رئیس‌جمهور در این زمینه گفت که یک میکانیزم واضح ایجاد گردد و با درنظرداشت معیارهای اداره تدارکات ملی، یک مودل قرارداد نیز ساخته شود.

پس از تأیید پروسه ترتیب بودجه ملی سال ۱۳۹۸ توسط شورا، رئیس‌جمهور گفت که اولویت‌بندی بودجه باید از کابینه آغاز شود و بودجه سال آینده در چندین مرحله از سوی کابینه مورد غور قرار گیرد.

در این نشست درباره پالیسی پارک‌های صنعتی و طرح تعیین فیس تمدید جواز شرکت‌های مخابراتی نیز بحث شد.