سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

20 قرارداد به ارزش مجموعی 2.3 میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

3 ثور 1397

در جلسه هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی از 34 قرارداد بررسی‌شده، 20 قرارداد به ارزش مجموعی 2.3 میلیارد افغانی در بخش سرک، آب، برق، تیل، میدان هوایی و مواد اعاشوی منظور گردید.

رئیس‌جمهور غنی هنگام بحث روی پروژه‌های وزارت‌های فواید عامه و صحت عامه هدایت داد که وزارت‌های مذکور در زمینه مدیریت زمانی و تکمیل پروژه‌های انکشافی‌شان در زمان معین توجه بیشتر نمایند.

قراردادهای منظورشده در این نشست شامل شبکه آبرسانی گردیز؛ اعمار 8 کیلومتر سرک اسفالت چاریکار؛ شبکه آبرسانی میمنه؛ مطالعات توسعه و تجهیز میدان هوایی بین‌المللی هرات؛ تهیه تیل مورد ضرورت شاروالی کابل؛ تدارک مواد اعاشوی نهادهای تحصیلی و شفاخانه‌های کادری؛ تهیه تیل مورد نیاز وزارت مالیه؛ خدمات مشورتی مطالعات امکان‌سنجی و دیزاین برنامه سیستم معلومات تجاری؛ تدارک تجهیزات برقی شرکت برشنا؛ تهیه تجهیزات متفرقه و ساختمانی امور برق برشنا؛ تهیه آکسیجن تأسیسات وزارت صحت عامه؛ تدارک وسایل IT ریاست‌های صحت عامه 34 ولایت؛ ترمیم 3 پایه جنراتور وزارت دفاع ملی؛ قرارداد چارچوبی مراقبت تأسیسات، تسهیلات و تجهیزات اردوی ملی؛ قرارداد چارچوبی تدارک میوه تازه برای قول‌اردوی 203 تندر؛ قرارداد چارچوبی مواد اعاشوی ریاست عمومی لوژستیک وزارت امور داخله؛ قرارداد چارچوبی مواد اعاشوی ریاست محابس و توقیف‌خانه‌های وزارت امور داخله؛ تعدیل قرارداد با افزایش قیمت خدمات مراقبت سیستم ثبت اعتبارات عامه د افغانستان بانک؛ تعدیل قرارداد با افزایش قیمت اعمار شفاخانه 100 بستر ولایت لغمان و تعدیل قرارداد با افزایش قیمت پروژه خدمات تأمین امنیت میادین هوایی بین‌المللی حامد کرزی، کندهار، هرات و مزار شریف است.

علاوه بر این، درخواست تمدید میعاد قرارداد پروژه‌های سرک عمرزی الی مهترلام بابای ولایت لغمان، سرک جانی‌خیل الی کوتل سرخی ولایت پکتیا، سرک احمدخیل الی قاسم‌خیل ولایت پکتیا و تمدید میعاد قرارداد ادویه، ملازمه طبی و ریجنت‌های لابراتواری قوماندانیت صحیه ستردرستیز از جانب کمیسیون تأیید گردید.

در اخیر نشست، موضوع تدارک واکسین حجاج نیز مورد بحث قرار گرفت و فیصله گردید که این نیازمندی از طریق قرارداد دولت با دولت، با هند تهیه شود.

در این نشست ناظرین ملی و بین‌المللی از کاکس پارلمانی مبارزه با فساد، دیده‌بان شفافیت افغانستان، کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی ولسی جرگه، دفتر یوناما، سیستکای حمایت قاطع، رئیس کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد (MEC) و نماینده بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) حضور داشتند.