سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

ورثه دو افسر شهید پولیس زن آپارتمان دریافت می‌کنند

16 حمل 1397

طبق حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به ورثه دو افسر پولیس زن ولایت بدخشان که توسط مخالفین مسلح دولت به شهادت رسیدند، آپارتمان توزیع می‌شود.

نورحیا و منورا فرزندان تاج محمد، دو افسر پولیس زن از باشندگان دهن‌آب شهر فیض‌آباد می‌باشند که به تاریخ 7 سرطان 1396 توسط تروریستان به شهادت رسیده‌اند. از این رو بر اساس پیشنهاد وزارت امور داخله و منظوری رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی، یک باب آپارتمان پنج‌اتاقه به مساحت 193 مترمربع در شهر کابل، به ورثه‌ی این دو شهید توزیع می‌شود.

در این حکم به وزارت‌های مالیه و شهرسازی و مسکن در مورد توزیع سریع این آپارتمان‌ اکیدآ هدایت داده شده است.