سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

صندوق قرضه‌دهی برای معلمین ایجاد می‌شود

16 حمل 1397

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح وزارت معارف برای ایجاد صندوق قرضه‌دهی به معلمین را تصویب کرد.

پس از تصویب این طرح رئیس‌جمهور محمداشرف غنی با اشاره بر لزوم ارج‌گذاری به مقام والای معلم و رفع مشکلات اقتصادی این قشر روشنگر جامعه، مبلغ 2 میلیون افغانی را به این صندوق کمک نمود.

همچنین اعضای کابینه توافق نمودند که 20 درصد از معاش یک‌ماهه آنان و معینان وزارت‌ها برای تمویل این صندوق پرداخت شود. وزارت مالیه نیز از سوی کابینه مؤظف شد که مبلغ 15 میلیون افغانی را از بودجه وزارت معارف به این صندوق انتقال دهد.

در این نشست، کابینه مقرره آرشیف اسناد سیاست خارجی؛ مقرره تنظیم امور امتحان کانکور؛ مقرره پرورشگاه‌ها؛ طرح اصلاحی پالیسی تقاعد؛ توزیع نمرات رهایشی برای ورثه شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی در ولایت کاپیسا؛ افزایش مبالغ در بودجه عادی و انکشافی به قسم ضمیمه؛ چند مورد انتقال زمین؛ هفت مورد معاهدات بین‌المللی؛ و اولویت دادن در تطبیق پروژه‎های انکشافی در ولایات سردسیر را تصویب و طرح اصلاحات بنیادی ریاست خزینه تقاعد را در پرنسیپ تأیید کرد.