سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

مساعدت ریاست‌جمهوری برای ورثه شهدا و مجروحین حادثه ۷ دلو توزیع می‌گردد

14 دلو 1396

حسب هدایت ریاست‌جمهوری اسلامی افغانستان و دفترشورای امنیت ملی برای ورثه شهدا و مجروحین حادثه تروریستی تاریخ ۷ دلو ۱۳۹۶ چهارراهی صدارت مساعدت مقام توزیع می‌گردد.

در برنامه ای در این رابطه پس از قرائت قران‌کریم توسط مولوی بلیغ مشاوررئیس جمهور و رئیس هیئت موظف توزیع مساعدت، پیام تسلیت مقام عالی به ورثه شهدا رسانیده شد و برای مجروحین شفای عاجل از بارگاه خداوند (ج) استدعا گردید.

همچنین برای تعدادی از ورثه شهدا و مجروحین که حضورداشتند این مساعدت ها توزیع شد.