سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی امروز کابل

7 دلو 1396

ارگ، کابل: با تأسف عمیق، تروریستان به ادامۀ جنایات ضدبشری و ایجاد وحشت که قربانیان آن مردم عام به شمول زنان و کودکان بوده‌اند، امروز بار دیگر به عمل نابخشودنی متوسل شدند و در نزدیک شفاخانۀ جمهوریت کابل با انجام حملۀ تروریستی، شماری از هم‌وطنان مارا که مصروف کارهای روزمرۀ خویش بودند، شهید و مجروح کردند.

رئیس‌جمهور غنی می‌گوید: دشمنان افغانستان باید بدانند که در جنگ کنونی و تحمیل‌شده، بازنده هستند و حقانیت مبارزۀ نیروهای امنیتی و دفاعی ما علیه همه گروه‌های تروریستی بدون تفکیک، نسبت به هر زمان دیگر حمایت مردم و جامعه‌جهانی را به‌دست آورده‌است.

رئیس‌جمهور کشور بار دیگر تأکید می‌ورزد، افغانستان از چندین سال بدین‌سو در مقابل یک جنگ تحمیلی قرار دارد و گروه‌های تروریستی که مکان تمویل و تجهیزشان مشخص است، برای اهداف بیگانه‌گان می‌جنگند و می‌خواهند مانع ثبات و رفاه افغانستان شوند که هرگز به این خواست شان نخواهند رسید.

رئیس‌جمهور تصریح می‌دارد که تروریزم وارد مرحلۀ گستردۀ تهدید جهانی شده‌است و این موضوع را وی باربار در کنفرانس‌های بین‌المللی و منطقه‌یی برای سران کشورهای جهان مطرح کرده و تأکید نموده‌است که افغانستان در خط نخست این نبرد جهانی قرار دارد و باید همه کشورها بدون تفکیک وارد یک مبارزۀ جدی علیه این پدیدۀ شوم گردند.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی ضمن تقبیح شدید حملات تروریستی روز گذشتۀ کندهار و امروز کابل، مراتب عمیق تسلیت خویش‌را به خانواده‌های قربانیان ابراز داشته، به شهدا بهشت برین و به مجروحین شفای عاجل التجامند است.#