سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

جلوگیری از حیف و میل ۱۱ میلیارد افغانی در بخش تدارکات

2 دلو 1396

گزارش یک سال اخیر اداره تدارکات ملی حاکی از آن است که کمیسیون تدارکات ملی در پی بررسی و تصمیم‌گیری روی ۸۰۰ پروژه بالاتر از صلاحیت آمرین اعطای وزارت‌ها و ادارات از حیف و میل شدن حدود ۱۱ میلیارد افغانی جلوگیری نموده است. گزارش سال مالی اداره تدارکات ملی در 135مین نشست کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌حمهور محمداشرف غنی، ارائه شد.

این گزارش حاوی معلومات مکمل از کارکردها، ارقام و احصائیه‌های مربوط به پروژه‌های ارائه‌شده به کمیسیون تدارکات ملی و همچنین فعالیت‌ها و اجراءات این اداره در سایر عرصه‌های ریفورم تدارکات است. 

تدارکات ملی در سال مالی ۱۳۹۶ تمرکز زیاد به پروژه‌های زیربنایی و ساختمانی داشته است که بیشترین پروژه‌های بررسی و منظورشده در این سال مربوط وزارت‌های فواید عامه، انرژی و آب، احیا و انکشاف دهات، صحت عامه و شرکت برشنا می‌شود.

کارکرد کمیسیون تدارکات ملی و اداره تدارکات ملی در گزارش‌های سال ۲۰۱۷ بازرس ویژه ایالات متحده امریکا (SIGAR) و  کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (MEC) مثبت ارزیابی شده است.

در این جلسه کمیسیون، ۴ قرارداد به ارزش حدود ۴۷۳ میلیون افغانی نیز منظور گردید که شامل مواد ساختمانی شاروالی کابل، سیستم تکنالوژی معلوماتی د افغانستان بانک، تعدیل قرارداد سب‌استیشن برق اندخوی، شبرغان و توسعه سب‌استیشن مزارشریف و تدارک تیل برای وزارت معارف می‌گردد.

در این نشست، رئیس اجرایی، معاون دوم ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد، عدلیه و ناظرین ملی و بین‌المللی از کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه، کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، کمیسیون اقتصاد ملی مشرانو جرگه، بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) و سیستیکای حمایت قاطع حضور داشتند.