سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

رئیس‌جمهور غنی: شاروالی‌های موفق تقدیر ‌می‌شوند

2 دلو 1396

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی در نشست شورای عالی توسعه‌ شهری، ضمن استقبال از طرح انکشافی شاروالی هرات گفت که شاروالی‌های موفق تقدیر می‌شوند و پول‌های تشویقی در اختیار شاروالی‌هایی قرار ‌می‌گیرد که دارای برنامه‌های انکشافی و مؤثر باشند.

سید وحید قتالی، شاروال هرات ضمن ارائه طرح انکشافی به جلسه گفت که شاروالی هرات در مدت کم، مسیر خود را پیدا کرده است و تلاش دارد تا اصلاحات مورد نظر را تطبیق نماید. 

 شاروال هرات گفت که کارمندان خیالی اداره‌اش منفک گردیده و تمام بست‌های کمبود، جهت رقابت آزاد به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری سپرده شده‌است.

 وی افزود که به همکاری برنامه شهر، پروسه الکترونیکی‌ شدن خدمات اداری این اداره آغاز شده است.

قتالی بیان داشت که در سطح نواحی شهر هرات، نزدیک به ۸۰ شورا ایجاد شده که از آن‌جمله، پول اجرا و تطبیق ۴۰ پروژه‌ به حساب شوراها واریز شده ‌است. وی گفت که در ۱۵ ناحیه شهر هرات به ارزش 2.2 میلیون یورو پروژه‌ها طراحی شده است که شامل پلان‌های تفصیلی، ماسترپلان نواحی و تطبیق آن‌ها می‌شود.

وی گفت که شاروالی هرات، برنامه‌های مشترک در بخش ایجاد بوردهای هماهنگی شهری، مدیریت شهر قدیم، تساوی جندر، بهسازی شهر قدیم، مدیریت حفظ و مراقبت از فضای سبز، همکاری‌های علمی و مدیریت شهری با پوهنتون‌های دولتی و خصوصی و همچنین آماد‌گی برای تطبیق پلان‌های انکشافی و خدماتی برای بیجاشد‌گان و جلوگیری از سیلاب‌ها را انجام داده است.

وی پیشنهاداتی را در زمینه انتقال زمین مواد نفت هرات برای ایجاد بازار شب، انتقال زمین فرقه ۱۷ قول اردوی سابق جهت گسترش ساحه سبز، استخدام کادرهای متخصص، اعزام کارمندان شاروالی هرات برای آموزش به خارج از کشور، ایجاد زیرگذرها، اعمار مارکیت بزرگ، ایجاد کمپلکس ورزشی زنان و پارکینگ‌های معیاری به جلسه ارائه کرد.

رئیس‌جمهور ضمن استقبال از طرح انکشافی شاروالی هرات گفت که این ولایت از جایگاه خاص در بخش تجارت و اقتصاد برخوردار است و با افتتاح پروژه تاپی و خط‌آهن هرات - مزارشریف، چهره این شهر تغییر خواهد کرد.

وی افزود که هرات با داشتن سرحد مشترک با دو کشور، می‌تواند در آینده به مرکز ثقل تجارت و ترانزیت منطقه‌یی مبدل شود. رئیس‌جمهور با تأکید بر کار بیشتر روی میدان هوایی بین‌المللی هرات گفت که این میدان می‌تواند به مثابه دهلیز تجارتی میان افغانستان و کشورهای عربی، هند و آسیای میانه، استفاده گردد.

محمداشرف غنی گفت که شاروالی‌های موفق باید تقدیر شوند و پول‌های تشویقی در اختیار شاروالی‌هایی قرار ‌گیرد که دارای برنامه‌های انکشافی و مؤثر باشند.

وی به وزارت امورداخله هدایت داد تا در زمینه انتقال بخش ترافیک هرات به شاروالی آن ولایت، اقدام نماید. 

در ادامه نشست، طرح‌های پروژه‌های استراتیژیک شهری در شهرهای بزرگ و مسکن قابل استطاعت توسط مسؤولین وزارت شهرسازی و مسکن ارائه گردید.

رئیس‌جمهور در این‌ مورد گفت که پلان استراتیژیک از پنج شهر به ۹ شهر توسعه یابد و شامل ولایات هرات، بلخ، جلال‌آباد، کندهار، خوست، کندز، بامیان، گردیز و غزنی گردد.

وی افزود که مشکل شهرها با ‌پروژه‌ها قابل حل نیست و باید دیدگاه شهری ایجاد شود تا زمینه حضور گردشگران در شهرها فراهم گردد. رئیس‌جمهور بر ضرورت تشریک دیدگاه اداره ساساکی در این‌بخش‌ها تأکید کرد.

رئیس‌جمهور، پیشنهاد وزارت شهرسازی و مسکن را در بخش مسکن قابل استطاعت، مورد تأیید قرار داد و گفت که باید اداره مستقل ارگان‌های محلی و وزارت فواید عامه در پروسه دخیل باشند.

وی بر استفاده از تجارب کشورهای مختلف در این راستا تأکید کرد و گفت که باید وضعیت مسکن قابل استطاعت در کشورهای دیگر نیز مطالعه شود. رئیس‌جمهور نبود ظرفیت تخصصی ساختمانی را مانع تقویت سکتور شهری دانست و بر داشتن سند مصون ملکیت، تأکید نمود.

در جلسه همچنین روی طرح ساختمان پیش‌ساخت بحث گردید که کار آن در ماه حمل 1397 آغاز می‌شود. براساس این طرح در دوره امتحانی تولید، ۶۰ باب مکتب در سال اول در ۱۶ ولایت کشور اعمار ‌می‌شود که سطح تولید در سال‌های بعد به چند برابر افزایش می‌یابد.

جلسه ضمن تأیید این طرح، فیصله نمود که بودجه تصدی خانه‌سازی از منبع واحد طی مراحل شود و وزارت مالیه بودجه مورد نیاز را تهیه نماید.

 رئیس‌جمهور گفت که باید اولویت به اعمار مکاتب در بخش اناث داده شود و به ولسوالی‌های ناامن نیز توجه گردد.

ر