سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

قرارداد پروژه تولید برق گازی مزارشریف امضا شد

1 دلو 1396

قرارداد پروژه تولید برق‌ گازی مزارشریف، میان وزارت انرژی و آب و کمپنی غضنفرگروپ در نشست اختصاصی شورای عالی اقتصاد به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی و با حضور هیئت ازبکستان به ریاست معاون صدراعظم و وزیر مالیه آن کشور و رهبری بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیایی (AIIB)، به امضا رسید.

پروژه تولید 52 میگاوات برق گازی مزارشریف با سرمایه‌گذاری ۷۵ میلیون دالری کمپنی غضنفرگروپ و همکاری نهاد مالی IFC، از طریق مشارکت عامه و خصوصی به پایه اکمال می‌رسد.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه درباره تدویر این نشست اختصاصی گفت که روی پروژه‌های زیربنایی و انکشافی افغانستان مشترکاً با هیئت عالی‌رتبه ازبکستان و رهبری بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیایی که به کابل سفر نموده‌اند، بحث و تبادل نظر می‌شود.

هیئت عالی‌رتبه ازبکستان به ریاست معاون صدراعظم و وزیر مالیه این کشور، به خاطر پیگیری موافقت‌نامه‌هایی که طی سفر تاریخی رئیس‌جمهور غنی با ازبکستان امضا شده، به کابل سفر نموده است.

هیئت بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیایی نیز پس از آن که افغانستان به تازگی عضویت این بانک را کسب نموده است، به کابل سفر نموده است.

جمشید قوچ‌قاروف معاون صدراعظم و وزیر مالیه ازبکستان، از رئیس‌جمهور غنی به خاطر دعوتش به جلسه شورای عالی اقتصاد تشکر کرد. آقای قوچقاروف با اشاره به پروژه خط‌آهن مزارشریف – هرات گفت که این پروژه نه‌تنها برای افغانستان، بلکه برای ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه بااهمیت می‌باشد.

وی افزود که این پروژه، ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه را کمک می‌کند تا به آسیای جنوبی و خلیج فارس راه پیدا کنند.

قوچ‌قاروف با یادآوری از اتصال منطقه‌یی گفت، در دیداری که با رئیس‌جمهور غنی داشته است، افغانستان را متعهد به تطبیق پروژه‌های بزرگ اتصال منطقه‌یی دانسته و در این پروژه‌ها ازبکستان همکار خواهد بود.

دانیل الکساندر، معاون بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیایی نیز از ظرفیت‌های موجود در این بانک یاد کرد و گفت که این بانک پروژه‌های بزرگ زیربنایی را تمویل و مدیریت می‌کند.

وی افزود: اولویت کاری بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیایی تمویل پروژه‌های اتصال منطقه‌یی می‌باشد و خوشحالیم که اولویت حکومت افغانستان با ما یکی است.

وی تصریح کرد که برای رسیدن به این هدف، پروژه‌های خط‌آهن و تاپی برای ما مهم است و در تطبیق این پروژه‌ها با افغانستان، ازبکستان و دیگر تمویل‌کنندگان یکجا کار می‌کنیم.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی با اشاره به موقعیت افغانستان و اهمیتش به حیث مرکز اتصال منطقه‌یی، گفت که افغانستان در گذشته هم نقش مرکزی در تجارت منطقه‌یی را داشته است.

وی گفت که پروژه خط‌آهن مزارشریف – هرات برای افغانستان و ازبکستان حیاتی است و هیئت ازبکستان، طرحی را برای این پروژه آماده ساخته که ۱۲۷ کیلومتر در طول آن کاهش آمده است و این کاهش باعث تقلیل در مصرف و زمان تطبیق پروژه می‌گردد.

رئیس‌جمهور افزود که با تطبیق این پروژه، ازبکستان به خلیج فارس و آسیای جنوبی و افغانستان به روسیه، چین و اروپا وصل خواهد شد. این خط‌آهن در مراحل اول، ظرفیت انتقال ۵ میلیون تُن را خواهد داشت که این رقم تا ۲۰ میلیون تُن افزایش می‌یابد.

رئیس‌جمهور غنی گفت، تهدابی که با ازبکستان گذاشته شده است، برای صدها سال می‌باشد و هیچ نوع تغییر دیدگاه میان دو کشور وجود ندارد.

همچنین رئیس‌جمهور در مورد تأمین برق مورد ضرورت انکشاف سکتور زراعت و صنعت افغانستان گفت که مطالعات لین انتقال ۱۰۰۰ میگاوات برق سرخان - پلخمری به پایان رسیده است و در پهلوی واردات برق، روی تولید برق از منابع موجود در کشور و ایجاد شبکه واحد برق در سراسر کشور، نیز تمرکز دارد.

محمداشرف غنی گفت، دولت اراده دارد که در تطبیق پروژه‌ها، سکتور خصوصی با مدیریت عالی سهیم باشد و موانع موجود در این زمینه برداشته شود. وی افزود که سرمایه‌گذاری بالای صنعت اولویت ما است و امید است که سکتور خصوصی این موضوع را در نظر گیرد.