سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

صادرات جلغوزه بهبود می‌یابد

5 قوس 1396

رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی در جلسه شورای عالی اقتصاد که روی پروسس و تجارت جلغوزه بحث و تبادل نظر صورت گرفت، تیم کاری را مؤظف نمود تا روی راه‌های بهتر صادرات جلغوزه کار نماید.

حکم‌خان حبیبی، والی خوست طرح پروسس و تجارت جلغوزه را در جلسه شورای عالی اقتصاد ارائه نموده و خاطرنشان ساخت که از جنگلات این ولایت، میوه‌های خشک فراوان مانند چهارمغز و جلغوزه به دست می‌آید و سالانه هزاران تن از این محصولات به کشورهای دیگر صادر می‌گردد.

والی خوست اضافه نمود، صادرات جلغوزه سالانه در سطح کشور به ۳۰ الی ۳۳ ‌هزار تن می‌رسد که از این طریق عاید خوبی به حکومت و تجار ملی فراهم می‌گردد و فرصت‌های شغلی برای مردم مهیا می‌شود.

سرپرست وزارت زراعت و مالداری، وزیر تجارت و صنایع، سرپرست وزارت اقتصاد، مشاور تجارتی رئیس‌جمهور و عبیدالله رامین عضو ولسی‌جرگه درباره پروسس، مارکت و ثبت جلغوزه به نام افغانستان و همچنین مدیریت عواید آن به شکل مفصل صحبت کردند.

رئیس‌جمهور غنی ضمن استقبال از طرح پروسس و تجارت جلغوزه، از والی خوست تشکر نموده گفت که به والی‌های همه ولایات کشور این فرصت داده می‌شود تا در جلسات شورای عالی اقتصاد اشتراک نمایند تا در مورد اقلام معروف ولایات صحبت شود.

رئیس‌جمهور‌ غنی گفت که تیم کاری از وزارت‌های زراعت و مالداری، اقتصاد، تجارت و صنایع و مالیه و نیز مشاور ریاست جمهوری در امور بانک‌ها ایجاد گردد تا در مورد راه‌های بهتر صادرات جلغوزه کار نمایند.

در این جلسه وزارت انکشاف دهات مؤظف شد که برنامه میثاق شهروندی را در ولایت خوست، روی تقویت تولیدات جلغوزه متمرکز سازد و وزارت زراعت و مالداری برنامه‌های آموزشی مربوط را به سطح قریه‌جات ولایت خوست، گسترش دهد.

قابل ذکر است که استراتیژی بانک‌های دولتی نیز توسط شورای عالی اقتصاد در پرنسیپ تأیید شد وهمچنین وزارت مالیه مؤظف گردید که به نمایندگی از حکومت در مورد پیشرفت‌ کار کمپنی‌های پروژه‌های برق گازی و استفاده از تکنالوژی روز توسط آنها وارد عمل شود.