سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

نخستین نشست خانم اول با معلمین شهر کابل در ارگ دایر شد

30 عقرب 1396

نخستین نشست خانم اول با معملین اناث شهر کابل، با اشتراک سرپرست وزارت معارف، رئيس تربیه معلم و رئیس پالیسی و پلان وزارت معارف و شماری از معلمین اناث در ارگ ریاست جمهوری تدویر شد.

در این نشست نقش معلمین در ترویج و تحکیم صلح اجتماعی به بحث گرفته شد.

خانم اول در سخنرانی خویش، ضمن اینکه به نقش معلم در تربیت افراد و شکل‌گیری فرهنگ سالم در جامعه اشاره نمود، تأکید ورزید که آگاهی عامه در مورد صلح باید از مکتب‌ها، پوهنتون‌ها و سایر نهادهای آموزشی آغاز گردد.

وی افزود: خدای تعالی برای زنان، توانایی طبیعی میانجی‌گیری داده است که می‌توانند از آن به هدف جهت‌دهی آگاهی عامه در راستای تأمین صلح، استفاده مؤثر نمایند.

محترمه بی‌بی‌گل غنی ادامه داد که زنان، به ویژه معلمین، نباید نقش خود را در تأمین صلح اجتماعی نادیده گرفته و خاموشی اختیار نمایند.

وی همچنین به نقش اساسی زنان در محیط خانه که می‌تواند باعث تأمین و حفظ صلح در جامعه شود، اشاره نموده گفت که زنان باید با جرأت وارد عمل شده و در تبدیل اختلافات به بحث‌های ‌منطقی سهم بگیرند.

خانم اول همچنین در مورد ازدواج‌های زودهنگام که مانع فراگیری تعلیم و تحصیل دختران شده و آنان را از ایفای نقش‌های اساسی‌شان در ابعاد مختلف جامعه،‌ از جمله صلح‌آفرینی، بازمی‌دارد، گفت که معلمین در جهت دادن افکار عامه در این راستا نقش باارزشی دارند که باید آن را عهده‌دار شوند.

در این نشست، نقش معلمین در تأمین و ترویج صلح در مکاتب به شکل تخصصی در میزگرد مورد بحث قرار گرفت و به پرسش‌های اشتراک‌کنندگان پاسخ داده شد. 

در ضمن معلمین در مورد نقش‌شان در این راستا تبادل افکار نموده و نظریات خود را جهت روی دست گرفتن شیوه‌های مختلف برای ترویج صلح اجتماعی ارائه نمودند.

محترمه بی‌بی‌گل غنی در زمینه عملی شدن پیشنهادات اشتراک‌کنندگان، به آنان اطمینان داده گفت که نتایج بحث‌ها و پیشنهادات با نهادهای ذی‌ربط شریک ساخته خواهد شد.

سرپرست وزارت معارف در این نشست ضمن اعلام حمایت از دستاوردهای این نشست، گفت که وزارت معارف در عملی‌شدن پیشنهادات همکار خواهد بود.