سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

10 قرارداد در جلسه کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

29 عقرب 1396

ده قرارداد اعمار سرک، مواد لوژستیکی و تجهیزات به ارزش ۲.۴ میلیارد افغانی، در یکصد و بیست و چهارمین نشست نوبتی کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی و اشتراک ناظرین ملی و بین‌المللی منظور شد.

قراردادهای منظورشده مربوط سرک‌های سپین‌بولدک ولایت قندهار، زرغون‌شهر الی وازه‌خواه ولایت پکتیکا، کامه نوآباد الی سنگرسرای ننگرهار، مواد ساختمانی شاروالی کابل، پرزه‌جات جنراتورهای ریاست برشنا ولایت قندهار، تجهیزات برقی ولسوالی خاک‌جبار ولایت کابل، عینیات لوژستیکی قطعات و جزوتام‌های قول‌اردوی ۲۰۱ سیلاب، اجناس و مواد مفروشاتی و انتقال الکترونیکی کریدت‌کارت‌های مربوطات وزارت دفاع ملی می‌باشند.

در این جلسه تعدیل در پروژه‌های ساختمان سرک لته‌بند سروبی، اعمار سرک جمال‌آغه بولغین و پته‌دره ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا، اعمار و ساختمان سرک‌های داخل شهر ایبک ولایت سمنگان و تمدید معیاد بدون افزایش قیمت پروژه خدمات مشورتی و مراقبتی سرک حلقوی قیصار لامان برای شش ماه و  قرارداد مواد اعاشوی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی نیز تصویب شدند.

کمیسیون تدارکات ملی برخی از پروژه‌ها و پیشنهادات را به دلیل تکمیل نبودن معیارها قانونی و مبتنی بر طرزالعمل نافذه تدارکات کشور به خاطر تکمیل معیارها و رفع ملاحظات اعاده نمود.

همچنین کمیسیون تدارکات ملی بر نقش نظارت مردمی و سهم سازمان‌های اجتماعی در تطبیق مؤثر پروژه‌های ملی تأکید نمود.

در این نشست مانند گذشته به منظور رعایت اصل نظارت ناظرین ملی و بین‌المللی از کمیسیون‌های مالی و بودجه شورای ملی، کمیسیون اقتصاد ملی ولسی‌جرگه، سیگار، سیستیکای حمایت قاطع، کاکس پارلمانی و دیده‌بان شفافیت افغانستان حضور داشتند.