سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

اعلامیه مطبوعاتی درباره هدف قرار دادن منابع عمده پروسس مواد مخدر

arg history title here
29 عقرب 1396

ارگ، کابل: صلح و ثبات در افغانستان، نیازمند مبارزه جدی با اقتصاد جرمی، تولید، پروسس و ترافیک مواد مخدر می‌باشد که مواد مخدر یکی از منابع عمده تمویل جنگ و تروریزم محسوب می‌شود.

حکومت افغانستان با توسل به این رویکرد که بدون مبارزه با اقتصاد جرمی، تأمین صلح و ثبات دشوار خواهد بود، تصمیم و تدابیر جدی را برای هدف قرار دادن منابع پروسس مواد مخدر روی دست گرفته است تا همه مراکز پروسس و تجارت مواد مخدر در کشور، محو گردد.

شب گذشته، برای نخستین بار، عملیات محو منابع پروسس مواد مخدر با پشتیبانی نیروهای امریکایی، آغاز شده است که تمرکز عمده این عملیات در مرحله کنونی، بالای هلمند به ویژه ولسوالی‌های سنگین، موسی‌قلعه، کجکی و نوزاد می‌باشد. در مجموع، هشت مرکز عمده پروسس مواد مخدر در حملات هوایی دیشب مورد هدف قرار گرفته و نابود شده است.

حکومت افغانستان تصریح می‌دارد که جنگ کنونی، جنگ مواد مخدر و منبع اساسی تمویل طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی به شمار می‌رود و تروریستان با استفاده از آن به فعالیت می‌پردازند؛ اما کمپاین محو مواد مخدر یکی از اهداف استراتیژیک حکومت افغانستان می‌باشد.

مواد مخدر میلیون‌ها انسان را متضرر نموده است و شمار زیادی از خانواده‌ها و جوانان افغان، از اثر استفاده این پدیده شوم، در معرض خطر نابودی قرار گرفته‌اند.