سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

تعهدات برنامه عمل ملی مشارکت دولتداری باز در کابینه تصویب شد

24 عقرب 1396

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان 1+10 تعهد مصوب مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان برای شمولیت در برنامه عمل ملی مشارکت دولتداری باز را تصویب نمود.

عبدالسبحان رؤوف، معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری در این باره گفت: طی جلسات پی‌هم با مراجع ذی‌ربط، 29 تعهد برای برنامه عمل کشور شکل گرفتند که در نهایت 14 تعهد مرتبط با ارزش‌های مشارکت دولتداری باز تشخیص شد و جهت بحث و تصویب به مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان راجع گردید.

وی افزود:  از آنجایی که میعاد زمانی تطبیق نخستین برنامه عمل ملی کشور بر اساس رهنمودهای OGP از دو سال به 18 ماه تقلیل یافته است، در نخستین جلسه مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان تصمیم گرفته شد که اولین برنامه عمل ملی کشور شامل 10 تعهد باشد.

آقای رؤوف ادامه داد: 14 تعهد به گونه مفصل در مجمع عمومی یادشده مورد غور و بررسی قرار گرفت و در نهایت 1+10 تعهد آن جهت شمولیت در برنامه عمل ملی کشور تصویب شد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تعهدات مصوب مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان را مورد تصویب قرار داد و ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری را مؤظف نمود که پلان عملی آن را ترتیب و به منصه اجرا قرار دهد.