سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

واردات مواد سوخت سنگین برای فعال‌سازی دو جنراتور شهر کابل تأیید شد

24 عقرب 1396

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان واردات مواد سوخت سنگین را صرفاً برای استفاده دستگاه‌های تولید برق تره‌خیل و خیرخانه شهر کابل مورد تصویب قرار داد.

با درنظرداشت این که فعال‌سازی مجدد دو پایه جنراتور در شهر کابل روی دست می‌باشد، پلان تطبیقی مواد سوخت سنگین (HFO) بر مبنای استفاده از آنها برای دستگاه تولید برق توسط وزارت مالیه در جلسه کابینه مطرح شد.

وزیر مالیه در این مورد گفت که این سوخت‌ها در مقایسه با دیزل به طور قابل ملاحظه‌ای اقتصادی‌تر می‌باشد، اما قبلاً واردات آنها بر اساس مصوبه شورای وزیران ممنوع گردیده است.

کابینه واردات مواد سوخت سنگین را صرفاً به منظور تولید برق تا زمانی که پروژه انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان به اتمام برسد، تصویب نمود.