سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

طرح انکشافی شاروالی‌های خوست و شبرغان در شورای عالی توسعه شهری ارائه شد

8 عقرب 1396

در جلسه شورای عالی توسعه شهری به ریاست رئیس‌جمهور غنی و اشتراک شاروال‌های خوست  و شبرغان، طرح‌های انکشافی این دو شهر و طرح مدیریت دست‌فروشان شهر کابل ارائه شد.

انجینیر عبدالبصیر، شاروال خوست، ضمن ارائه طرح انکشافی شاروالی خوست به شورای عالی توسعه شهری، درباره دستاوردهای این شاروالی در عرصه حکومتداری خوب، ارائه خدمات، تنظیف و سرسبزی، جمع‌آوری عواید و مدیریت مالی، جلوگیری از غصب زمین و بازسازی سرک‌ها، پل‌ها، پلچک‌ها و... معلومات داد.

وی مشکلات شاروالی خوست را، نبود شبکه آب آشامیدنی صحی و کانالیزاسیون در شهر خوست، عدم تحویلی باقیات شماری از ادارات دولتی، نبود بودجه برای پروژه‌های زیربنایی و خریداری وسایط نقلیه، اندک بودن عواید ثابت و عدم همکاری نیروهای امنیتی در زمینه جلوگیری از غصب زمین بیان نمود و پیشنهاداتش را ابراز داشت.

وزیر شهرسازی و مسکن، ضمن مثبت خواندن کارکردهای شاروالی خوست، گفت که اقدامات خوبی در بخش جلوگیری از غصب زمین و سرسبزی در آن ولایت صورت گرفته و مشارکت مردم در ولایت خوست عالی است.

آقای نادری ماسترپلان شهر خوست را معیاری خواند و از شاروال خواست که در زمینه تطبیق آن اقدام کند.

رئیس‌جمهور غنی در این باره به اداره مستقل اراضی هدایت داد که زمین‌های مربوط وزارت‌های دفاع ملی و زراعت در ولایت خوست را تصفیه نموده و از زمین‌های دولتی به خاطر توسعه شهر خوست استفاده کند.

وی افزود که شهر خوست برای پارک‌های صنعتی، فضای مناسب دارد و در این بخش باید توجه صورت گیرد.

رئیس‌جمهور تأکید کرد که بانک زمین برای پارک‌های صنعتی ولایات و ولسوالی‌هایی که می‌تواند نقش مرکزی را در این خصوص داشته باشند، ایجاد شود و پولیس با شاروالی در بخش جلوگیری از غصب زمین همکاری کند.

رئیس‌جمهور همچنین به اداره مستقل ارگان‌های محلی هدایت داد که بودجه تشویقی را برای شاروالی‌ها مدنظر گیرد تا فضای رقابتی مثبت ایجاد شود.

در این جلسه طرح انکشافی شاروالی شبرغان نیز از سوی شاروال آن ولایت به جلسه ارائه گردید.

وی دستاوردهای این نهاد در زمینه‌های حکومتداری خوب، عرضه خدمات شهری و عواید را بیان نموده و چالش‌های شاروالی شبرغان را در زمینه‌های سطح پایین معاشات کارمندان، عدم تطبیق سیستم رتب، نبود سیستم فاضلاب و کانالیزاسیون، عدم تطبیق پروژه‌های رهایشی برای فامیل‌های شهدا و ضعف هماهنگی و همکاری نهادهای ذی‌ربط برشمرد.

وزیر شهرسازی و مسکن در باره شبرغان گفت که مشارکت در بخش صفایی و تنظیف این شهر خوب است و افزایش در عواید و مشارکت تاجران از دستاوردهای عمده شاروالی شبرغان می‌باشد.

وی پیشنهاد کرد که نوآوری برخی شاروالی‌ها‌ با دیگر شاروالان شریک شود.

رئیس‌جمهور غنی گفت که شهر شبرغان دو خصوصیت دارد، یکی نقش فعال زنان در مسایل شهری و دوم پلان‌شده بودن شهر شبرغان که با این دو ویژگی، می‌توان کارهای اصولی انجام داد.

وی ضمن اینکه بر ضرورت همکاری میان شاروالی‌ها تأکید کرد، گفت که رتب معاشات در شاروالی‌ها توسط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اداره مستقل ارگان‌های محلی تنظیم می‌شود.

در این جلسه همچنین روی برنامه مدیریت دست‌فروشان شهر کابل بحث شد.

عبدالله حبیب‌زی، سرپرست شاروالی کابل، در خصوص ضرورت ایجاد طرزالعمل مدیریت دست‌فروشان، مکلفیت‌های شاروالی کابل در قبال دست‌فروشان، پاک نگه‌داشتن ساحات تعیین‌شده، ترتیب و تنظیم دست‌فروشان و جلوگیری از بی‌نظمی و ارتباط دوامدار آنان با ناحیه‌ها صحبت کرد.

رئیس‌جمهور گفت که در این باره با سکتور خصوصی، مردم و دست‌فروشان صحبت شود و در چند محل به گونه آزمایشی کار صورت گیرد و در پی حصول نتایج مثبت، طرح در سایر نقاط نیز تطبیق گردد.

رئیس‌جمهور بر متضرر نشدن مردم تأکید کرده افزود که با تحلیل واضح و همه‌جانبه، این طرح به شکل درست عملی گردد.