سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

قراردادهای بند مچلغو و انتقال لین برق شبرغان – اندخوی منظور شد

7 عقرب 1396

پنج پروژه جدید به ارزش 3.3 میلیارد افغانی به شمول قراردادهای بند مچلغو ولایت پکتیا و انتقال لین برق شبرغان – اندخوی، در یکصد و بیست و یکمین نشست نوبتی کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی منظور شد.

در کمیسیون تدارکات ملی تأکید شد که وزارت‌ انرژی و آب و د افغانستان برشنا شرکت در زمینه مدیریت و تطبیق دو پروژه یادشده توجه جدی به خرج دهند.

در این جلسه همچنین قراردادهای برج ترصد و دیوار احاطوی پوهنتون دفاعی وزارت دفاع ملی، تدارک ادویه‌جات طبی وزارت دفاع ملی،  و تدارک تیل مربوط د آریانا افغان هوایی شرکت منظور شده‌اند.

از سوی دیگر کمیسیون تدارکات ملی قراردادهای پیشنهادی ترمیمات قرارگاه جدید وزارت امور داخله را به خاطر عدم مراعات پروسه معیاری و قانونی تدارکاتی و آغاز کار پیش از اعطای قرارداد، منظور نکرده، تصفیه حساب با شرکت‌ها را مشروط به توافق سیستیکای حمایت قاطع تأیید نمود.

کمیسیون تدارکات ملی فیصله کرد که وزارت امور داخله این موضوع و سایر موارد مشابه را که توسط سیستیکا بررسی شده و در آنها سرپیچی از قانون تدارکات صورت گرفته، به لوی سارنوالی ارجاع نماید.

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی، مانند گذشته، ناظرین ملی و بین‌المللی از کمیسیون‌های مالی و بودجه شورای ملی، کمیسیون اقتصاد ملی ولسی‌جرگه،  سیگار، سیستیکای حمایت قاطع، شبکه مبارزه علیه فساد و دیده‌بان شفافیت افغانستان حضور داشتند.