سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

تعهدات برنامه عمل ملی مشارکت دولتداری باز کشور تصویب شد

6 عقرب 1396

نخستین نشست مجمع عمومی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان به ریاست عبدالسبحان رؤوف معاون پالیسی، نظارت، و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و رئیس مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان برگزار و 1+10 تعهد برنامه عمل ملی مشارکت دولتداری باز افغانستان در آن تصویب شد.

در این جلسه مجمع عمومی، معینان پلان و پالیسی وزارت‌ها و اداره‌های مستقل دولتی و دیگر ارگان‌های ذی‌ربط و نهادهای مدنی و خصوصی، روی 14 تعهد ارائه‌شده برای گنجانیدن در برنامه عمل ملی، یک به یک بحث نمودند و در نهایت 1+10 تعهد را به تصویب رساندند.

پیش‌تر چندین نشست میان نهادهای جامعه مدنی و رئیسان پلان و پالیسی وزارت‌ها و اداره‌های مستقل دولتی به منظور تدوین برنامه عمل ملی برگزار شده بود که در نتیجه بیش از 24 تعهد برای شامل‌سازی در برنامه عمل ملی پیشنهاد شد. پس از آن، در نشست سه‌روزه مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان (22 – 24 میزان 1396) از مجموع تعهدات ارائه‌شده و پیشنهادی جدید، 14 تعهد غرض تصویب در مجمع عمومی تأیید شد.

در جلسه مجمع عمومی معینان پلان و پالیسی وزارت‌ها و اداره‌های تعهدکننده درباره تعهدات معلومات ارائه کرده و به سؤال‌ها پاسخ دادند. سرانجام 1+10 تعهد در مجمع عمومی تصویب شد که شامل موارد ذیل می‌باشد:

1. بازنگری و تطبیق میکانیزم مشارکت عامه در روند بررسی؛ 

2. بازنگری قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی؛

3. ایجاد محاکم اختصاصی رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان در دوازده ولایت؛

4. توسعه شوراهای مشارکت پولیس و مردم؛

5 . تدوین طرح ایجاد سازمان اعتباردهی عرضه خدمات صحی در کشور و تطبیق آن؛

6. تدوین پالیسی ملی بهسازی و احیای شهری؛

7. ثبت، نشر و تدقیق دارایی‌های 100 مقام عالی‌رتبه دولتی؛

8. ایجاد کمیته مشترک نهادهای دولتی و جامعه مدنی برای نظارت از اجرای استراتیژی مبارزه با فساد اداری؛

9. تدوین طرح نظارت جامعه مدنی بر کیفیت و شفافیت تعلیم و تحصیل؛

10. تدوین طرحی برای محافظت از زنان در شرایط جنگ و حالات اضطرار؛ و

11. تدوین مکانیزم تقویت واحدهای دسترسی به اطلاعات در 59 اداره دولتی (تعهد اضافه)؛

این تعهدات پس از تصویب کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان شامل اولین برنامه عمل ملی مشارکت دولتداری باز کشور می‌شود و در مدت دو سال اجرا می‌گردد.