سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

نخستین نشست مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان برگزار شد

25 میزان 1396

نخستین نشست مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان با حضور اعضای هیئت اداری، اعضای مجمع عمومی و اعضای گروه‌های کاری به مدت سه روز از 22 الی 24 میزان 1396 برگزار شد.

این نشست با سخنرانی افتتاحیه عبدالسبحان رؤوف معاون پالیسی، نظارت، و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و رئیس مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان آغاز شد. محترم رؤوف از روحیه همکاری اعضای مجتمع سپاس‌گزاری کرد و آن را برای اجرای تعهدات مجتمع در قبال مردم افغانستان و نیز جایگاه کشور در جامعه جهانی و اجرای تعهدات جهانی افغانستان با اهمیت دانست. 

در ادامه نشست خلیل‌الرحمن متوکل هماهنگ‌کننده سکرتریت مشارکت دولتداری باز افغانستان با ارائه پرزنتیشنی به معرفی مشارکت دولتداری باز (OGP)، معرفی مشارکت دولتداری باز افغانستان (OGPA) و سیر تشکیل مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان پرداخت. محترم متوکل تشکیل مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان را در بهره‌مندی شهروندان کشور از اجرای تعهدات برنامه عمل ملی، تطبیق قانون اساسی و نیز افزایش اعتبار و جایگاه جهانی دولت جمهوری اسلامی افغانستان اثرگذار خواند. 

در روز دوم نشست اعضای مجتمع روی اصول وظایف داخلی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان گفت‌وگو نمودند و مسوده اصول وظایف داخلی را تدوین کردند.

در سومین روز نشست اعضای مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان، تعهدات برنامه عمل ملی مشارکت دولتداری باز کشور را بررسی کردند. اعضای مجتمع تعهدات پییشنهادی نشست‌های قبلی را یکی پس از دیگری بررسی نموده و سپس در گروه‌های کاری تعهداتی را که تأیید نشده‌اند مورد تدقیق و بررسی مجدد قرار دادند. همچنین تعهدات جدیدی نیز از سوی گروه‌های کاری نشست ارائه شد. 

اصول وظایف داخلی مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان و تعهدات تدوین‌شده برای درج در برنامه عمل ملی مشارکت دولتداری باز کشور، در نشست آینده مجمع عمومی مشارکت دولتداری باز افغانستان غرض تصویب مورد بحث قرار خواهد گرفت.

قابل یادآوری است که مجمع عمومی مشارکت دولتداری باز افغانستان 34 عضو دارد. 17 تن نمایندگان دولتی و 17 تن دیگر از نهادهای غیر دولتی، به شمول 15 نهاد مدنی، اعضای مجمع عمومی هستند.