سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

11 قرارداد پروژه‌های سرک، صحت و برق منظور شد

17 میزان 1396

در یکصد و هجدهمین نشست کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی درخواست اعطای قرارداد 11 پروژه به شمول پروژه‌های انکشافی سرک، صحت و برق به ارزش حدود 3.7 میلیارد افغانی پس از بررسی مورد تأیید قرار گرفت.

قراردادهای سرک منظورشده شامل ساختمان و قیرریزی سرک‌های خیرخانه – چهارراهی قلعه نجارها – چهارراهی تایمنی، سرای شمالی – گولایی حصه اول، گولایی حصه اول – قلعه نجارها و از قلعه نجارها الی خشت هوختیف؛ بخش اول سرک قره باغ – جاغوری؛ لین دوم کابل – لوگر؛ رباط – ولسوالی میرامور؛ شبرغان – سرپل می‌باشند.

قراردادهای دیگر منظورشده مربوط به اعمار شفاخانه 100 بستر ولایت پنجشیر؛ بخشی از ادویه‌جات چهار شفاخانه شهر کابل؛ تجهیزات برقی ریاست کابل برشنا؛ تجهیزات برقی سب‌استیشن پشته سرخ الی ولسوالی غوربند ولایت پروان؛ برخی اجناس مصرفی غیرالبسوی وزارت امور داخله و تدارک 5 عراده واسطه اطفائیه وزارت دفاع ملی هستند.

این در حالی است که به منظور رعایت اصل نظارت در نشست کمیسیون، در کنار رئیس و اعضای کمیسیون تدارکات ملی، ناظرین ملی و بین‌المللی از کمیسیون‌های مالی و بودجه شورای ملی، کمیسیون اقتصاد ملی ولسی‌جرگه، سیگار، سیستیکای حمایت قاطع ، و دیده‌بان شفافیت افغانستان حضور داشتند.