سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

شش پروژه به ارزش حدود 300 میلیون افغانی منظور شد

13 میزان 1396

کمیسیون تدارکات ملی در جلسه‌ای به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی و با اشتراک متولیان پروژه‌های شامل اجندا از نهادهای تدارکاتی، شش پروژه را به ارزش حدود 300 میلیون افغانی منظور نمود.

این قراردادها شامل اعمار 3 کیلومتر از سرک شاهراه عمومی کابل – پروان؛ خدمات صحی طفل و مادر در مناطق دوردست پکتیا؛ مواد تنظیفاتی تأسیسات صحی؛ کرایه‌گیری وسایط ماشینری پروژه‌های سرک بره‌کی، قلعه زمان خان و نساجی بگرامی؛ سه قلم عینیات مصرفی غیرالبسوی؛ و دو قلم وسایل مخابروی است.

در این نشست روی تعدیلات در برخی از قراردادهای مربوط به وزارت امور داخله که شامل اجندای نشست یکصد و هفدهمین کمیسیون تدارکات ملی بود نیز تصامیم لازم اتخاذ گردید. 

قابل یادآوری است که به منظور مشارکت و نظارت از شفافیت در روند رسیدگی به پروژه‌ها در کمیسیون تدارکات ملی، علاوه بر حضور رئیس و اعضای این کمیسیون، ناظرین ملی و بین‌المللی از کمیسیون مالی و بودجه شورای ملی، کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه، گروپ پارلمانی مبارزه با فساد «کاکس» سیگار، سیستیکای حمایت قاطع، دیده‌بان شفافیت افغانستان و شبکه مبارزه با فساد حضور داشتند.