سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

رئیس جمهور غنی: تغییرات بنیادی باید در فرهنگ دولتداری ما به میان آید

11 میزان 1396

رئیس جمهور غنی: تغییرات بنیادی باید در فرهنگ دولتداری ما به میان آید 

مجتمع مشارکت دولت‌داری باز افغانستان با حضورداشت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان افتتاح گردید.

در مراسمی که به این مناسبت در ارگ برگزار گردید، ابتدا عبدالسبحان رووف معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، در مورد چگونگی عضویت افغانستان در این مجتمع معلومات داده گفت: مشارکت دولتداری باز یا  Open Government Partnership (OGP) به منظور ارتقای شفافیت، حسابدهی و پاسخگویی حکومت‌ها و توانمندسازی شهروندان، در سال ۲۰۱۱ تأسیس گردید و تا اکنون به تعداد ۷۵ کشور توانسته اند، عضویت این نهاد را کسب کنند.

 معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری افزود: دولت افغانستان با تکمیل نمودن ۸۸ درصد معیار ها، عضویت مشارکت دولتداری باز را به تاریخ ۱۸ قوس ۱۳۹۵، کسب نموده است.

رووف، خاطر نشان کرد: دولت‌های که عضویت مشارکت دولتداری باز را کسب می‌نمایند، متعهد می‌گردند تا برنامه عمل ملی خویش را جهت ارتقای پاسخگویی، حساب دهی و شفافیت در مشارکت با شهروندان شان، طرح و تطبیق نمایند.

وی افزود که دولت های عضو برای طرح و تطبیق برنامه های عمل ملی شان، باید مجتمع مشارکت ملی دولت داری باز را ایجاد نمایند و دولت افغانستان در این خصوص اجراات اساسی از جمله ایجاد سکرتریت مشارکت دولت‌داری باز در چوکات ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، مرور اسناد استراتیژیک و ترجمه اسناد مهم به زبان های ملی، تدویر جلسات مقدماتی با وزارت ها و ادارات مستقل، ترتیب طرح ایجاد مشارکت دولت داری باز افغانستان، ایجاد کمیته گزینش نهادهای مدنی و انتخاب ۱۵ نهاد مدنی واجد شرایط برای عضویت در مجتمع دولت‌داری باز، نموده است.

سپس داکتر ثریا یوسفزی رئیس کمیته گزینش نهادهای جامعه مدنی برای مجتمع مشارکت دولت‌داری باز افغانستان صحبت نموده گفت: حکومت داری خوب باعث مشروعیت نظام، اشتراک گسترده سیاسی ملت، ایجاد محیط مناسب، حاکمیت قانون، رعایت ارزش های بشری، فرهنگ حسابدهی برای مردم، شفافیت در نظام، نهادینه شدن اصول و مسئولیت پذیری در مقابل برنامه های ملی و بین المللی می گردد و راه را برای ایجاد تعادل و توازن در ساختار نظام باز می کند.

وی ابراز آرزومندی کرد که ایجاد این مجتمع به اشتراک نمایندگان دولت و جامعه مدنی در راستای رسیدن به اصل حکومت‍‌‌داری خوب بی‌انجامد و از این طریق فاصله میان مردم و حکومت کاهش یابد.

داکتر ثریا یوسفزی گفت که بیایید فرهنگ معافیت را در این کشور خاتمه دهیم و همه در هر مقام و منصبی که هستیم، قانون را ابتدا بالای خود و فرزندان خود تطبیق کنیم.

متعاقباً خلیل‌الرحمن متوکل هماهنگ کننده سکرتریت مشارکت دولت‌داری باز افغانستان حکم رئیس جمهور را در مورد تصویب عضویت افغانستان در مشارکت دولت‌داری باز، قرائت نمود.

بعداً تادامیچی یاماموتو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان صحبت نموده، گفت: با عضویت افغانستان در این نهاد، دولت افغانستان تعهد خود را در زمینه حکومت‌داری خوب به نمایش گذاشت.

وی افزود که آغاز این برنامه یک اقدام نیک در راستای حکومت‌داری خوب است که با استفاده از آن حکومت افغانستان و جامعه مدنی می توانند مشترکاً کار کنند.

تادامیچی یاماموتو گفت که افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری با ایجاد مرکز عدلی و قضایی و تصویب استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، پیشرفت های خوبی داشته است.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت ها و معلومات متذکره، طی صحبتی گفت: امروز امید است در تاریخ کشور بحیث روزی به ثبت برسد که دولت و ملت افغانستان یک تصمیم قاطع بخاطر عملی کردن قانون اساسی گرفته اند.

رئیس جمهور گفت: دسترسی به معلومات و حکومت‌داری که استوار بر مردم سالاری باشد، اصل قانون اساسی را تشکیل می دهد. وی افزود که تعهد به دولت‌داری باز، وسیله اجرای قانون اساسی ماست.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: قانون اساسی افغانستان دولت را مکلف می داند که حقوق شهروندان خود را عملی کند. این‌که هیچ افغان از افغان دیگر برتر و کمتر نیست، مقوله من نیست بلکه فرمایش قانون اساسی ماست و باید آن را عملی کنیم. 

وی افزود که تاریخ تصمیم‎گیری در کشور حکایت از تصمیم های بسته و در پشت پرده و دیوارهای ضخیم می کند و نتیجه آن این بود که مردم خود را در تصمیم گیری شامل نمی دانستند.

رئیس جمهور گفت: حرکت به طرف مردم سالاری، از یک حکومت‌داری بسته به یک حکومت‌داری باز است. وی با اشاره بر این‌که ما هنوز نفوس دقیق، نتایج مصارف و تعداد دقیق مامورین خود را نمی دانیم، گفت که دولت‌داری باز به زبان ساده این است که مردم بدانند پول شان در کجا به مصرف می رسد.

رئیس جمهور غنی افزود: هر وزارت مجبور است که تمام سیستم مقرری خود را در اختیار مردم قرار بدهد و باید وزرا تصمیم‌گیری خود را به صورت اساسی نشان بدهند که به اساس روابط عمل می کنند و یا به اساس ضوابط.

وی خاطرنشان کرد: زمانی‌که از دولت‌داری باز نام می بریم باید هر وجب افغانستان را به عین چشم و زن و مردم و پیر و جوان را از یک دیدگاه ببینیم.

محمد اشرف غنی گفت که میراث دولت‌داری ما با قانون اساسی در تضاد است و این میراث قدرت محور است و ما از قدرت می خواهیم بحیث وسیله استفاده کنیم، نه کار و حساب دهی.

رئیس جمهور گفت که نقش جامعه مدنی یک نقش بسیار خاص است، بدین معنی اگر می‌خواهید دولت مسئول داشته باشید، پس مارکیت مسئول و جامعه مدنی مسئول نیز داشته باشید.

رئیس جمهور غنی افزود: دولت داری به اساس اصول و قوانین تشکیل می شود. وی تصریح کرد: نقطه بنیادی تعهد این است که باید مشکلات خود را به طور واضح تشریح کنیم.

محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد که دسترسی به معلومات نقطه بنیادی برای تامین حقوق است و از این جهت مشکل معلومات بسیار جدی می باشد. وی افزود که تمام وزارت ها و ادارات مستقل در فرهنگ معلومات دهی شان، یک تغییر بنیادی به وجود آورند.

رئیس جمهور گفت که تغییرات بنیادی باید در فرهنگ دولت‌داری ما به میان آید. فرهنگ ما باید شهروندمحور شود، زیرا شهروند زیردست نیست، شهروند مالک این وطن است که آنرا در بحرانی‌ترین شرایط حراست کرده است.

وی افزود: به هر اندازۀ که شهروند افغانستان فقیرتر بوده و در دورترین نقاط کشور زندگی کرده، به همان اندازه برای حفظ و بقای این مملکت تعهد بیشتر داشته است.

رئیس جمهور غنی با تاکید بر این‌که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نباید فراموش شوند، گفت که امروز نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تعهد قانون اساسی را به سر و خون خود عملی می کنند. وی همچنان به رسیدگی به خانوادهای شهدا تاکید کرده، گفت که سخن و عمل را باید یکی کنیم.