سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

تفاهم‌نامه تمدید فایبر نوری از طریق دهلیز واخان تأیید شد

4 میزان 1396

تفاهم‌نامه فایبر نوری از چین به افغانستان از طریق دهلیز واخان و همکاری میان شرکت‌های مخابراتی افغان تیلی‌کام و چینا تیلی‌کام، و طرح پالیسی صدور جواز نصب و فعالیت شبکه‌های منطقوی و شهری ترانسمیشن فایبر نوری در جلسه شورای عالی اقتصاد به ریاست‌ رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی تأیید شد.

تفاهم‌نامه فایبر نوری از چین به افغانستان از طریق دهلیز واخان و تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت‌های مخابراتی افغان تیلی‌کام و چینا تیلی‌کام توسط شهزاد آریوبی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، در جلسه شورای عالی اقتصاد مطرح شد.

آقای آریوبی ضمن ارائه معلومات گفت که تفاهم‌نامه همکاری افغان تیلی‌کام و چینا تیلی‌کام قبلاً با چین به امضا رسیده است.

رئیس‌جمهور غنی ضمن تشکر از حکومت و مردم چین، گفت که این شبکه قدم مهمی برای وصل نمودن چین به آسیای میانه و جنوبی نیز می‌باشد.

شورای عالی اقتصاد ضمن تأیید تفاهم‌نامه مذکور بر جست‌وجوی تأمین منابع مالی آن تأکید کرد.

در این جلسه نجیب عزیزی رئیس اداره اترا، طرح پالیسی صدور جواز به منظور نصب و فعالیت شبکه‌های منطقوی و شهری ترانسمیشن فایبر نوری و گزارش طرح تجدیدشده پالیسی دسترسی باز را ارائه کرد.

شورای عالی اقتصادی پس از بحث‌های همه‌جانبه، پالیسی متذکره را مورد تأیید قرار داد.

در بخش‌های دیگر این نشست، در مورد ایجاد طرح جامع احیای بانکداری با تأکید بر استفاده از تکنالوژی در بانکداری نوین فیصله شد و روی کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.