سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

رئیس‌جمهور غنی: طرح جامع احیای بانکداری ترتیب شود

4 میزان 1396

رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی در جلسه شورای عالی اقتصاد، با تأکید بر استفاده از تکنالوژی در بانکداری نوین، به مسؤولین وزارت مالیه و بانک مرکزی دستور دارد که روی طرح جامع احیای بانکداری کار کنند.

در جلسه شورای عالی اقتصاد، خالد پاینده معین وزارت مالیه، پلان استراتیژیک مدرن‌سازی بانک‌های دولتی را به جلسه ارائه نموده گفت که این پلان شامل وضعیت فعلی سکتور مالی، گزینه‌های عمومی، وضعیت فعلی و مدرن‌سازی بانک‌های دولتی و بررسی راه‌حل‌های عملی می‌باشد.

اعضای حاضر روی کمبود ظرفیت در سکتور بانکداری، اهمیت بانکداری دولتی، سیستم واحد الکترونیکی در بانک‌ها، و نظارت بر بانک‌ها نظرات خویش را ارائه نمودند.

رئیس‌جمهور غنی در این جلسه با ذکر این که فرهنگ بانکداری یک فرهنگ عظیم است، از تلاش‌های عبدالمجید زابلی در گذشته یادآوری نموده گفت که زابلی طی چهار سال، بانک ملی را به یک بانک بین‌المللی مبدل ساخت.

وی ادامه داد که بانک ملی، اساس صنعت و تجارت را در افغانستان گذاشت و استفاده از تجربه مرحوم زابلی بسیار مهم است.

رئیس‌جمهور کشور تصریح نمود که بانک‌ها باید استراتیژی و هدف واضح داشته باشند و ضرورت به سرمایه‌گذاری اقتصادی روی بانک‌ها است.

وی تأکید کرد که بانکداری باید مسلکی باشد و ظرفیت مسلکی بانک‌های دولتی باید بررسی شود.

رئیس‌جمهور غنی گفت که در گذشته به صورت غیرمعیاری برای فعالیت بانک‌ها جواز داده شده است.

وی به مسؤولین وزارت مالیه و بانک مرکزی دستور داد که روی یک طرح جامع برای احیای بانکداری کار کنند.

همچنین رئیس‌جمهور مدیریت، معیارها و استندردها و استفاده از تکنالوژی در بانکداری نوین را مهم خواند.

در این جلسه شورای عالی اقتصاد، تفاهم‌نامه فایبر نوری از چین به افغانستان از طریق دهلیز واخان نیز تأیید شد و روی کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی، تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت‌های مخابراتی افغان تیلی‌کام و چینا تیلی‌کام، طرح پالیسی صدور جواز به منظور نصب و فعالیت شبکه‌های منطقوی و شهری، ترانسمیشن فایبر نوری در افغانستان و طرح تجدیدشده پالیسی دسترسی‎ باز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.