سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

20 پروژه به ارزش 2.3 میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید

3 میزان 1396

20 پروژه بزرگ عمرانی، خدماتی و اجناس به ارزش 2.3 میلیارد افغانی در یکصد و شانزدهمین نشست کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی با حضور ناظرین ملی و بین‌المللی منظور شد.

پروژه‌های عمده منظورشده در این جلسه در مورد سرک زرغون شهر – وازه خوای پکتیکا، بازسازی سرک عمومی کابل – چاریکار، بخش اول سرک دره سرخ پروان، بخش سوم سرک ورسج الی خوست فرنگ ولسوالی ورسج تخار، بخش اول و دوم سرک میمنه و دولت‌آباد فاریاب، تعدیل قرارداد احداث تأسیسات خط آهن بندر آقینه، شبکه آبرسانی و کانالیزسیون پروژه رهایشی و قالین‌بافان شهرک حیرتان بلخ، همکاری تخنیکی یونسکو برای حفاظت و مستندات ساحه باستانی مس عینک، و برخی قراردادهای مصرف منابع افزوده‌شده در برنامه ملی میثاق شهروندی می‌باشند.

در این جلسه قراردادهای اعمار تعمیر مرکزی تداوی سرطان شفاخانه علی‌آباد و تعمیر اداری آریانا جهت بررسی هر چه بیش‌تر اعاده گردید.

کمیسیون تدارکات ملی، درخواست وزارت دفاع ملی را برای فسخ قرارداد 35 قلم مواد تحکیماتی صحرایی قول اردوی 209 شاهین را نیز مورد تأیید قرار داد.

در پایان جلسه، اعضای کمیسیون تدارکات ملی بر تقویت فرهنگ شفافیت، پاسخگویی و مسؤولیت‌پذیری در امور تدارکات تأکید نموده و فیصله نمود که ادارات تدارکاتی در تطبیق پروژه‌ها در ولایات کمتر انکشاف‌یافته، توجه جدی نمایند.

در این نشست کمیسیون، علاوه بر اعضای آن، ناظرین سیگار، سیستیکای حمایت قاطع، کمیسیون‌های مالی و بودجه ولسی‌جرگه و مشرانوجرگه، کمیسیون اقتصاد ملی ولسی‌جرگه، شبکه مبارزه علیه فساد و دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز اشتراک داشتند.