سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

یافته‌های سیگار و دیده‌بان شفافیت درباره سکتور صحت عامه در شورای عالی حاکمیت قانون به بحث گرفته شد

23 سنبله 1396

گزارش وزارت صحت عامه درباره یافته‌های سیگار و دیده‌بان شفافیت در مورد سکتور صحت عامه به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ارائه شد. رئیس‌جمهور در این جلسه خواستار طرح واضح نهادهای مدنی برای نظارت بر اقدامات دولت شد.

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، گفت که گزارش سیگار درباره کارکرد سکتور صحت عامه با استفاده از امکانات جی‌پی‌اس صورت گرفته است و سروی فزیکی وزارت صحت عامه در مغایرت با گزارش سیگار قرار دارد.

وزیر صحت عامه افزود که سیگار پس از آن نیز سروی دیگری را انجام داد که نمایانگر فعال بودن صددرصدی مراکز صحی در کشور است.

آقای فیروز خاطرنشان کرد که به دنبال این گزارش‌ها، دیده‌بان شفافیت نیز یک سروی را انجام داد که در این سروی به پروتوکول‌ها و معیارهای وزارت صحت توجه نشده است.

وزیر صحت گفت: نهادهایی که کار تحقیقی انجام می‌دهند، بین نیازمندی‌ها و عرضه خدمات تفکیک قایل شوند تا گزارشات، واقع‌بینانه و منصفانه ترتیب شود.

ناصر تیموری، نماینده دیده‌بان شفافیت، با ذکر وجود نقص در برخی موارد گزارش این نهاد، گفت که بازتاب دیدگاه مردم در گزارشات مهم است تا خواست‌ها، انتظارات و نیازمندی‌های آنان را بدانیم.

آقای تیموری گفت که پروتوکول وزارت صحت عامه مبنای گزارش آنان نیست و روی گزارش‌های این نهاد یک تیم تخنیکی کار می‌کند که در آن سلیقه شخصی داخل نمی‌شود.

نماینده دیده‌بان شفافیت از فرصتی که حکومت برای حضور نهادها در جلسه شوراها داده است، سپاس‌گزاری کرد.

رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی در این جلسه ضمن تشکر از نهادهای دیده‌بان شفافیت و سیگار گفت که نهادهای مدنی یافته‌های خویش را می‌توانند در شوراها شریک نمایند.

رئیس‌جمهور افزود که جامعه مدنی و دولت، لازم و ملزوم یکدیگرند.

وی خواستار یک طرح واضح نهادهای مدنی برای نظارت از اقدامات دولت شد و گفت که فضای اتهام باید از بین برود تا یک تصویر واضح داشته باشیم که از کجا شروع کردیم و به کجا می‌رویم.

رئیس‌جمهور خطاب به مسؤولین وزارت صحت گفت که بر اساس یافته‌های گزارش‌های مذکور، اقدامات عاجل و طبقه‌بندی مشکلات به منظور رفع آنها صورت گیرد.

در این جلسه شورای عالی حاکمیت قانون همچنین روی مسوده استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، پلان تطبیق رفع خطرات پیش‌بینی‌شده سیگار در بخش فساد اداری، و گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC) پیرامون ربع اول سال مالی۱۳۹۶، بحث شد و هدایات لازم به بخش‌های مربوطه داده شد.