سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

شرکت‌های داوطلب پروژه‌های دو بند آب، محروم و مورد پیگیرد عدلی و قضایی قرار می‌گیرند

22 جوزا 1396

شرکت‌های داوطلب پیشنهادی دو بند آب کیلی سمنگان و تنگی شادیان به دلیل تزویر در اسناد، توسط کمیسیون تدارکات ملی به خاطر پروسه محرومیت و پیگیرد عدلی و قضایی به مراجع مربوطه معرفی شدند.

کمیسیون تدارکات ملی به تعقیب جلسه روز قبل، متباقی 26 پروژه شامل اجندا را مورد بررسی قرار داده و در مورد آنها تصمیم اتخاذ نمود.

در این جلسه به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی پروژه‌های وزارت انرژی و آب، د افغانستان برشنا شرکت و یک پروژه شاروالی کابل مورد بحث قرار گرفت.

کمیسیون تدارکات ملی ضمن رد قراردادهای پیشنهادی دیزاین و ساختمان بند آب کیلی ولایت سمنگان و بند تنگی شادیان فیصله نمود که شرکت‌های پیشنهادی به دلیل تزویر در اسناد، جهت محرومیت از اشتراک در داوطلبی‌ها و پیگیرد عدلی و قضایی به مراجع مربوطه معرفی شوند.

در این جلسه روی راه بدیل تصمیم اتخاذ شد و کمیته فوق‌العاده پروژه‌های زیربنایی مکلف گردید که طرح راه بدیل جهت تدارک شرکت‌های معتبر، واقعی و باظرفیت بین‌المللی و داخلی را برای سایر پروژه‌ها به گونه شفاف و واضح ترتیب و در جلسات بعدی کمیسیون ارائه نماید.

همچنین کمیسیون تدارکات ملی گزارش بررسی مطالعات تفصیلی 15 بند دیگر را استماع نموده و آن را جهت اخذ مشوره تخصصی استرالیا طبق فیصله قبلی کمیسیون تدارکات ملی اعاده کرد.

رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی تأکید نمود که به خاطر فهرست و تشخیص شرکت‌های بین‌المللی از کشورهای ترکیه، آذربایجان، روسیه و دیگر کشورهایی که در بندسازی تجربه دارند و همچنین شرکت‌های باظرفیت داخلی، باید پروسه شفاف با همکاری تخصصی کشورهایی همانند استرالیا و یا سنگاپور مد نظر گرفته شود تا از نگرانی جلوگیری شود.

رئیس‌جمهور غنی اذعان داشت که کمیسیون تدارکات ملی نمی‌تواند بیش‌تر از 1.5 میلیارد دالر سرمایه‌گذاری برای اعمار بندها را از طریق شرکت‌های بی‌اساس، بی‌ظرفیت و جعل‌کار به هدر دهد.

وی افزود که در پهلوی استعجالیت و سرعت کاری، کیفیت و بازدهی اقتصادی پروژه‌های بند نیز مطمح نظر کمیسیون تدارکات ملی می‌باشد.

از سوی دیگر قراردادهای تدارک سیخ گول مربوط شاروالی کابل؛ تدارک تیل برای دستگاه حرارتی تره‌خیل؛ تمدید میعاد قراردادهای بند نغلو؛ دیزاین، اعمار و نصب و مونتاژ برق آبی ولایت دایکندی؛ و طرح، مونتاژ، احداث و تدارک تجهیزات شبکه توزیعی ولایت‌های کندز و بغلان که مربوط د افغانستان برشنا شرکت می‌شوند، مورد تأیید کمیسیون قرار گرفتند.

در این جلسه  محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربنا، مسؤولین اداره تدارکات ملی، ناظر کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد نیز اشتراک داشتند.