سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

کمیسیون تدارکات ملی 11 قرارداد را منظور نمود

21 جوزا 1396

یکصد و چهارمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی برگزار گردید و در آن 11 قرارداد و موضوعات تدارکاتی به ارزش حدود 3.5 میلیارد افغانی تأیید شد.

در این جلسه 26 قرارداد و موضوعات تدارکاتی شامل اجندا بود که 11 مورد آن تصویب شد. موارد عمده تصویب‌شده شامل قرارداد انتقال 138 هزار متریک تن گندم از هندوستان؛ استخدام کمپنی مشورتی برای طرح و دیزاین ماسترپلان کامپلکس اداری ساحه دارالامان کابل؛ تعدیل قرارداد پروژه پلانگذاری، طرح و دیزاین شهر کابل؛ و تدارک سیستم‌های هوشمند برای گمرکات وزارت مالیه، می‌باشد.

همچنین قراردادهای بخش اول ساختمان سرک بنگی اشکمش از کیلومتر 41 الی 51 در ولایت تخار و پروژه بخش اول سرک مهترلام بابا الی ولسوالی بادپخ ولایت لغمان به طول 20 کیلومتر نیز به گونه مشروط تأیید شده‌اند.

کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد فسخ قرارداد دو نوع نان مورد ضرورت لیلیه‌ها و شفاخانه‌های کادری مرکز وزارت تحصیلات عالی را به خاطر عدم اجرای تعهدات قرارداد از جانب شرکت قراردادی و تهیه نان بی‌کیفیت و بی‌وقت و زمان برای محصلین، تصویب نموده و فیصله نمود که به خاطر جریمه، جبران خساره و بررسی محرومیت شرکت قراردادی اقدام شود.

از سوی دیگر در این جلسه تعدیل قرارداد پروژه خدمات مشورتی احیا و انکشاف آبیاری وزارت انرژی و آب به خاطر ارائه برنامه تفصیلی از جانب UN-FAO اعاده گردید.

در این جلسه محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربنا، مسؤولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از سیگار، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد و اداره سیستیکای حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.