سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

رئیس جمهوری مردم چین به خاطر حادثه تروریستی چهارراهی زنبق ابراز همدردی نمود

18 جوزا 1396

رئیس جمهوری مردم چین با ارسال پیام تسلیت به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، در مورد حمله تروریستی در چهارراهی زنبق شهر کابل، مراتب همدردی‌اش را اظهار داشت.

شی جین پینگ، رئیس جمهوری مردم چین با ارسال پیام عنوانی رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی مراتب تسلیت خویش را به خاطر حمله تروریستی شهر کابل ابراز نمود. وی در پیام خود با مجروحین و خانواده‌های داغدیده نیز اظهار همدردی نمود.

در پیام رئیس‌جمهور چین آمده است که این کشور تروریزم به هر شکل آن را به شدت محکوم می‌کند و حکومت و مردم افغانستان را در مبارزه و جلوگیری از تروریزم و همچنین حفظ امنیت و ثبات حمایت می‌کند.