سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

جلسه گزارش دهی کمیته ی تصفیه کابل بانک دایر گردید.

کمیته تصفیه کابل بانک، گزارشی از فعالیت سه ماهه ی این کمیته را به رئیس جمهور ارائه نمود. بر اساس گزارش کاری این کمیته دو صد و سی و هشت میلیون دالر امریکایی جمع آوری شده است.  از مجموع مقروضین،  سی تن قروض شان را تصفیه نموده اند. 10 تن دیگر حاضر به پرداخت قرض های شان شده و تعدادی از مقروضین نیز قضیه فراری اند که از طریق پولیس انترپل مورد تعقیب قرار دارند.
رئیس جمهور در این جلسه به کسانی که در جریان سه ماه مهلت تعیین شده مقروضیت شان را پرداخت ننموده اند، یک هفته وقت تعیین نمود که در میعاد این ضرب الاجل افراد مذکور باید قرض های شان را پرداخت کرده و حساب شانرا تصفیه نمایند. در صورتی که افراد مقروض در جریان یک هفته ی دیگر حساب های شان را تصفیه نکنند،  ممنوع الخروج اعلان گردیده مورد تعقیب عدلی و قضائی قرار خواهند گرفت.
کمیته تصفیه ی  کابل بانک سه ماه قبل بر اساس فرمان رئیس جمهوری محمد اشرف غنی ایجاد شد که به اساس  طرزالعمل مشخص، روند رسیدگی به مشکل کابل بانک را تسریع بخشد. اعضای کمیته با پایان رسیدن معیاد تعیین شده، گزارش کارکردها و دست آورد های شان را به رئیس جمهور ارایه نمود.
در این جلسه اعضای کمیته تصفیه کابل بانک به رئیس جمهوری محمد اشرف غنی اظهار داشتند که به اساس حکم  محکمه امارات متحده عربی تمام جایداد های مقروضین کابل بانک به دولت افغانستان مسترد می گردد. رییس جمهوری پس از استماع گزارش کمیته تصفیه کابل بانک از پیشرفت کار این کمیته ستایش کرد.
کابل بانک در سال 2010 پس از آن ور شکسته شد که مدیران و سهم داران این بانک حدودا 900 میلیون دالر را به شکل غیر قانونی از این بانک بیرون کشیدند. پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی رئیس جمهوری محمد اشرف غنی به منظور اصلاحات اداری در سیستم حکومت داری و مبارزه برضد فساد اداری در روز اول کاری خود حکم بازگشایی و حل دوسیه فساد در کابل بانک را صادر نمود و به لوی ثارنوالی دستور داد تا دوسیه کابل بانک را بار دیگر بررسی نموده و تمام مظنونین دخیل در این قضیه را تحت تعقیب عدلی قرار دهند.
در حال حاضر شیر خان فرنود و خلیل الله فیروزی دو تن از عاملین اصلی بحران کابل بانک و یک تعداد از کارمندانی که در ور شکسته شدن این بانک دخیل بوده اند به اساس حکم محکمه در بند به سر می برند.
این در حالی است که اداره ی سرمفتش خاص ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان ( یا سیگار )، تلاش های  حکومت وحدت ملی در راه مبارزه با فساد اداری را  نسبت به اداره ی قبلی خوب ارزیابی کرده است. جان سپکو رییس این نهاد گفته است؛ به نظر می خورد که رئیس جمهوری محمد اشرف غنی و رئیس اجراییه داکتر عبدالله عبدالله با جدیت کامل تلاش می کنند که از کمک ها و مصارف استفاده سوء صورت نگیرد.آقای سپکو همچنان تاکید می کند که در سال های گذشته برای تهدید فساد اداری توجه صورت نمی گرفت.