سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ادامه کار پارلمان فعلی را تمدید کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان،  بعد از رایزنی و مشورت با اقشار مختلف جامعه، ادامه کار پارلمان فعلی را تمدید کرد. طبق اعلامیه ی ریاست جمهوری؛ پارلمان فعلی کشور تا زمان اعلام نتایج انتخابات پارلمانی به کار خود ادامه خواهد داد. مطابق ماده هشتاد و سوم  قانون اساسی کشور ، دوره کنونی مجلس نمایندگان ، روز اول سرطان امسال به پایان رسید. این قانون؛ زمان برگزاری انتخابات را ۳۰ تا ۶۰ روز پیش از اول سرطان پیش‌ بینی کرده است.
بعد از آن که مدت قانونی کار پارلمان کشور رو به پایان گذاشت و انتخابات پارلمانی نیز به دلایلی چون ؛  بازنگری قانون انتخابات و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی، وضعیت امنیتی، بودجه کافی برای برگزاری انتخابات که در زمان معین برگزار نگردید، حرف و حدیث هایی در رابطه به ادامه کار پارلمان مطرح شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی همان طوری که در شرایط حساس و مسایل خاص به آرا و نظرات  مردم مراجعه کرده است این بار نیز در مورد سرنوشت کار پارلمان  طی دوازده نشست مشورتی و گفت و گوهای  جداگانه با اقشار و نهاد های مختلف جامعه به منظور تصمیم روی تعیین سرنوشت کاری ولسی جرگه، برگزاری انتخابات ولسی جرگه ، آغاز کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و روند آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی،  نظرات مردم  را جویا شد. در این نشست ها نمایند گان زنان، رسانه ها، جامعه مدنی و حقوق دانان ، نمایندگان دفتر یوناما ، همچنان شخصیت های سیاسی و جهادی، علما و روحانیون، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی، هیات اداری مشرانو جرگه و نمایندگان کمیسیون های مختلف ولسی جرگه حضور داشتند. شرکت کنندگان با توجه به حالات موجود سیاسی و امنیتی کشور، پیشنهادات و نظریات شان را در روشنایی منافع ملی و قانون اساسی کشور با رئیس جمهور غنی شریک ساختند.  
رئیس جمهور پس از استماع  نظریات و پیشنهادات هر یک از اشتراک کنندگان، خاطر نشان ساخت که حکومت بر تعیین زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه متعهد هست، اما قبل از آن باید در امور امنیتی، تخنیکی و سیاسی یک اجماع به میان آید. رئیس جمهور کشور خاطر نشان کرد که پیدا کردن منابع مالی به خاطر تمویل انتخابات مسئولیت دولت است و ما از تمام راه های ممکنه استفاده می کنیم تا انتخابات به صورت شفاف انجام شود. رئیس جمهور غنی اطمینان داد که در رابطه به تعیین زمان انتخابات ولسی جرگه هر گونه تصمیم به اساس مصالح علیای کشور و در روشنایی اجماع ملی گرفته می شود. رئیس جمهور افزود که از کمیسیون مستقل انتخابات و دفتر ملل متحد در کابل خواسته است که با در نظر داشت درس ها و عبرت ها از انتخابات گذشته، در مدت پنج روز به وی راپور خویش را ارائه نمایند. 
با توجه به اهمیت دریافت نظرات و پیشنهادات مردم از سوی رئیس جمهور و به تاسی از احکام صريح و روح قانون اساسی مبنی بر فعاليت مستمر قوای ثلاثه، تداوم قانون ‌گذاری و اعمال حاکميت از سوی نهادهای سياسی تعريف شده در آن؛ با توجه به مشکلات تخنيکی و مالی که باعث تاخير در برگزاری انتخابات شد؛ با درنظرداشت ضرورت اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی کشور؛ با توجه به تهديدات جدی و حاد امنيتی که برگزاری انتخابات را با موانع زيادی روبرو نموده است، مراتب آتی به اطلاع ملت شريف و مومن افغانستان رسانيده می‌شود:
۱- نظر به احکام قانون اساسی، با توجه به رويه در موارد قبلی و نظريات ستره محکمه، شورای ملی افغانستان به حيث نهاد قانون ‌گذاری و يکی از ارگان‌ های تمثيل کننده حاکميت ملی، تا زمان اعلان نتايج انتخابات ولسی‌جرگه، به کار خود ادامه خواهد داد.
۲- حکومت متعهد است از طريق مراجع مسئول ظرف يک ماه ديگر، تاريخ برگزاری انتخابات را تعيين و تقويم انتخاباتی را اعلان نمايد.