سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

پیام رئیس جمهور به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

۱۹ قوس ۱۳۹۴

10 دسمبر 2015
 

دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمایت از حقوق بشر را یکی از اساسی‌ترین وظایف خود دانسته خود را مکلف بر حمایت از حقوق شهروندی افغان‌ها می‌داند و برای جلوگیری از تخطی‌های حقوق بشری و تقویت حقوق شهروندان تلاش می‌ورزد.

ما می‌دانیم که کشور و مردم افغانستان در جریان چند دهه گذشته شاهد وضعیت نامناسب و تخطی‌های حقوق بشری بوده و شرایط دشواری را از این بابت تجربه کرده‌اند. به همین منظور، حکومت افغانستان در این روز جهانی از آنانی که قربانی تخطی‌های حقوق بشری شده‌اند، یاد کرده و بار دیگر تعهدش را به خاطر جلوگیری از تکرار تخطی‌ها و نقض حقوق بشر تکرار می‌دارد و تأکید می‌ورزد که رسیدن به این هدف، نیازمند تقویت حاکمیت قانون و قوای قضایی مؤثر در افغانستان می‌باشد.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای جلوگیری از تخطی‌های حقوق بشری و تقویت حاکمیت قانون و قوای قضایی کارا گام‌های مؤثر و مستمر برداشته و در آینده نیز برای رسیدن به این هدف از هیچ سعی و تلاشی دریغ نمی‌ورزد.