سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

پیام تبریکیه عنوانی داکتر علی وردک به مناسبت تقدیر وی از سوی مجله جرم‌شناسی بریتانیا

۲۵ دلو ۱۳۹۳

14 فبروری 2015

 

جناب داکتر صاحب علی وردک!

با خرسندی زیاد از طریق رسانه‌‎های بین‌المللی آگاهی یافتم که شما از سوی مجله جرم‌شناسی بریتانیا به خاطر نوشتن اثر تحقیقی‌تان تحت عنوان «جرم و جنگ در افغانستان» با دریافت جایزه یادبود رادزینویکس (The Radzinowicz Memorial Prize) مورد تقدیر قرار گرفته‌اید.

اجازه دهید تا از طریق این نامه، مراتب تبریکی و آرزوهای نیک خویش را به شما تقدیم کنم.

بررسی عوامل جنگ در افغانستان و پیدا کردن راه حل به خشونت و مشکلات موجود به زحمات و تحقیق زیادی نیاز دارد که شما به صورت بهتر این کار را انجام داده‌اید.

من در حالی که مطالعه این اثر تحقیقی را به ادارات مربوط افغانستان توصیه می‌کنیم، برای شما موفقیت‌های بیشتری در فعالیت‌های تحقیقی‌تان، تمنا دارم.

 

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان