سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی

تاریخچه وزارت دولت در امور پارلمانی

وزارت دولت در امور پارلمانی به اساس مصوبه شماره 35 مورخ 5/10/1384 شورای عالی وزیران جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است ، در اوایل این دفتر در جنب تشکیلات ریاست عمومی اداره امور و دارالانشاء شورای وزیران فعالیت می نمود که خوشبختانه در حال حاضر بعد از مدت سه سال فعالیت و ایجاد ظرفیت های خوب اداری و مسلکی در اوایل سال 1388 هجری شمسی به مثابه واحد بودجوی مستقل پذیرفته شده است .

ماموریت وزارت دولت در امور پارلمانی

تنظیم روابط پارلمانی ارکان ثلاثه دولت بخصوص روابط پارلمانی قوه مجریه و مقننه و تعمیل نقش این اداره بمثابه مرکز واحد جهت تقویه پایه های سه گانه نظام با رعایت اصل تفکیک قوا و به منظور بلند بردن موثریت کاری ارکان دولت ، ماموریت دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی را تشکیل می دهد.

دیدگاه وزارت دولت در امور پارلمانی

اداره با ظرفیت و موثر از لحاظ کاری اثر گذار در راستای تعمیل ماموریت طرح شده و نهادینه شدن رعایت اصل تفکیک قوا دیدگاه دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی را تشکیل میدهد .