سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

ریاست عمومی امنیت ملی

ریاست عمومی امنیت ملی در راستای حمایت از منافع ملی، تحکیم ثبات و امنیت، و محافظت از قوانین، تمامیت ارضی و استقلال کشور ایفای وظیفه می‌کند. سربازان گمنام ریاست عمومی امنیت ملی، با شجاعت و شهامت از کشور، مردم، نوامیس ملی و منافع ملی، با تمام توان، دفاع و حفاظت می‌کنند.

http://ndsnn.afghanistan.af/fa

فیسبوک ریاست عمومی امنیت ملی

تویتر ریاست عمومی امنیت ملی