سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

متن سخنرانی جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در پانزدهمین نشست سازمان همکاری های شانگهای

21 سرطان 1394

 بسم الله الرحمن الرحیم

اجازه دهید در قدم نخست به رئیس جمهور پوتین بخاطر ریاست مدبرانه شان از مجلس امروزی تبریک بگویم. همچنان میخواهم برای دولت های موسس سازمان همکاری های شانگهای بخاطر اثبات اهمیت این سازمان ابراز تبریکی نمایم. سازمان های زیادی در جهان تشکیل و منحل میگردند، اما سازمان همکاری های شانگهای ثابت نموده که از اهمیت به سزا برخوردار بوده و توانسته به مسائل عمده ای رسیدگی نماید. در مرحله نخست، گسترش این سازمان با درخواست هند و پاکستان بخاطر عضویت در آن نمونه ای از اهمیت و مرتبط بودن فعالیت های این سازمان با امور منطقه می باشد. و امید وار هستم که فعالیت های این سازمان هر چه بیشتر بالای مسایل مربوط به منطقه متمرکز گردد. اجازه دهید از رئیس جمهور بشکورستان بخاطر مهمانوازی گرم شان ابراز سپاس نمایم و از آقای مندستوف بخاطر نظارت از فعالیت های این سازمان نیز تشکری می کنم.

میخواهم روی چند نکته که برای همگان حائز اهمیت است بصورت اجمالی اشاره ای داشته باشم.

از افغانستان دو تصویر به جهانیان به نمایش گذاشته شده است، تصویر اول، افغانستان با تهدید ها، تروریزم، مواد مخدر و بی ثباتی، و تصویر دوم، افغانستان ای که اکثریت شهروندان آن بشمول ۳۷ در صد زنان در انتخابات به پای صندق های رای میروند و در یک فضای دموکراتیک زعیم خود را انتخاب می نمایند، و افغانستان ای که دارای منابع رفاه و آسایش، موقعیت ستراتژیک، منابع آبی، منابع طبیعی و منابع قابل ملاحظه انرژی می باشد.

افغانستان یک کشور ثروتمند است که شهروندان آن در فقر به سر برده و با تهدید های از داخل و خارج منطقه مواجه می باشد. فرصت ها وجود دارد و لازم است تا این فرصت ها منحیث پتانسیل های انکشافی و توسعه ای افغانستان درک گردند.

تروریزم و مواد مخدر دو دشمن اساسی افغانستان بشمار میرود. تروریزم را باید ریشه یابی کرد. شمار قابل ملاحظه تروریست ها از کشور های شما وارد افغانستان شده و با استفاده از خاک افغانستان بخاطر بی ثبات سازی کشور های شما و سایر کشور های منطقه فعالیت می نمایند. نیاز است تا ابعاد مختلف مشکلات را درک نماییم، و این را بدانیم که این تروریستان مشکلات سیاسی با دولت افغانستان نداشته، بلکه پلان و هدف آنها بی ثبات نمودن منطقه است. در عدم درک کامل این پدیده، ریشه کن کردن آن امریست بس دشوار و ناممکن. تروریستان از آسیای مرکزی، چین، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی و شرق میانه ما را هدف قرار میدهند. و ورود تروریستان از خاک پاکستان همواره جریان دارد که هم پاکستان و هم افغانستان در آجندای فعالیت های تروریستی آنان می باشد. لذا،  تروریزم دشمن مشترک همه ماستږ

 

مشکل دیگری که منطقه با آن مواجه است، مواد مخدر بشمول منابع تولید، پروسس، قاچاق و مصرف آن بوده و یک زنجیره ای را تشکیل میدهد که در آن تولید کننده و مصرف کننده از مسئولیت یکسان برخوردار اند. البته بیشترین منفعت این پدیده نا مانوس به قاچاق کنندگان آن بر میگردد و این حقیقتی است که در گزارش اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز تصریح شده است. لذا، مبرهن و هویداست که اقتصاد جرمی زمینه ساز تسهیلات امور مالی تروریزم می باشد. تروریزم و مواد مخدر دو پدیده در هم تنیده و مشکل مشابه اند.

در رابطه به حضور داعش، می خواهم به آگاهی شما برسانم که در جریان چند روز اخیر نیرو های دفاعی و امنیتی افغانستان توانسته اند دو قوماندان برجسته داعش و تحریک طالبان پاکستان را به نام های شهید الله شاهد و گل زمان از بین ببرند.  

با خروج حدود 120 هزار قوای بین المللی از افغانستان تصور همگان بر این بود که یک خلاء امنیتی در این کشور به وجود خواهد آمد، اما نیرو های دفاعی و امنیتی افغانستان توانستند این فرضیه را معکوس ثابت نمایند. نیرو های 354 هزار نفری دفاعی و امنیتی ما همه روزه با حملات و فعالیت های تروریستی مواجه اند. ما در مبارزه علیه دشمن مشترک همه روزه قربانی میدهیم.

کمبود امکانات هوایی و تجهیزات، مشکلات عمده ای است که ما در امر مبارزه با تروریزم با آن مواجه هستیم. تعهد جامعه بین المللی را در این راستا با خود داریم، اما عدم همکاری کشور های منطقه در این زمینه هنوز محسوس است. بخاطر فایق آمدن به چالش ها و تهدید های منطقوی، به یک ستراتژی مشترک منطقوی نیاز است. لذا، همکاری ها بخاطر مبارزه مشترک در برابر تروریزم باید بیشتر از پیش تقویت گردد. این همکاری ها می تواند بیشتر در موارد چون تشریک اطلاعات، تحلیل های مشترک و اقدامات مشترک صورت گیرد.

شناخت واحد از دشمن، محل صدور آن، منابع تمویل کننده، نحوه تمویل و مراجع که از آن استفاده ابزاری می نمایند، لازمه همکاری ها در امر مبارزه موثر با تروریزم می باشد. بدون درک و شناخت این عناصر، مسئولیت ما در این زمینه ناتمام خواهد ماند.

طالبان مشکل دیگریست که افغانستان با آن منحیث یک مشکل داخلی مواجه است. در این زمینه می خواهم از پاکستان، چین و ایالات متحده امریکا بخاطر تسهیل مذاکرات مستقیم دولت افغانستان با طالبان اظهار تشکر نمایم. لازم است تا تغییرات روانی منتج به تغییرات ملموس گردیده و اهداف آن تحقق یابد. در روند مصالحه و مذاکرات صلح نیاز است تا یک چارچوب ملی سیاسی وجود داشته باشد تا هر افغانی که موجودیت وی در این روند لازم پنداشته شود، بتواند در آن شامل گردد.

تلاش های مبارزه با مواد مخدر در گذشته از جدیت لازم برخوردار نبوده، و در این زمینه نیز لازم است یک آجندای مشخص روی دست گرفته شود. زمانیکه تن ها مواد مخدر به قصد یک مرجع مشخص قاچاق می شود، باید موانع متعدد امنیتی در مسیر حرکت و همچنان در محل مصرف آن وجود داشته باشد.

تروریزم و مواد مخدر مشکل مشترک است که تلاش مشترک می طلبد. لذا، پیشنهاد می نمایم تا یک مجلس به سطح وزرا به زود ترین فرصت ممکنه در کابل تدویر گردیده و با تشریک تحلیل ها و نظریات یک پلان واحد تهیه شده، و امکانات دست داشته بخاطر موفقیت در برابر این دو پدیده شوم، با هم یکجا گردد.

افغانستان می خواهد در امن باشد. مردم افغانستان قربانی های زیادی را متحمل شده اند و هنوز خون آنان در این راستا به ناحق ریخته می شود.

در اخیر می خواهم به جمهوری ازبکستان بخاطر عهده دار شدن ریاست شورای سازمان همکاری های شانگهای تبریک بگویم.

به امید نتایج هرچه بیشتر و موثر تر در اجلاس سال آینده سازمان همکاری های شانگهای

Muhammad Ashraf Ghani, Afghan President