سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

وزارتخانه ها

 • 23 جدی 1394

  وزارت دفاع ملی با در اختیار داشتن اردوی ملی، حاکمیت و اقتدار ملی را تمثیل می‌کند. تمرکز این وزارت بیش‌تر روی تعبیه …

 • 23 جدی 1394

  وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان از طریق پولیس ملی مسؤول تنفیذ و حاکمیت قانون، تأمین امن و نظم عامه…

 • 23 جدی 1394

  ارائه خدمات باکیفیت عدلی و حقوقی به مردم افغانستان از طریق طرح، تسوید، تدقیق اسناد تقنینی و طی مراحل و چاپ…

 • 23 جدی 1394

  وزارت امور خارجه عهده‌دار پیشبرد امور سیاست خارجی حکومت است که با کار روی خطوط اساسی سیاست خارجی، پیگیر…

 • afghan gov logo.jpg

  23 جدی 1394

  اهداف وزارت امور سرحدات و قبایل شامل تحکیم وحدت ملی، حل منازعات بین اقوام، تشخیص ضرورت‌های اقوام نوار مرزی …

 • 23 جدی 1394

  وزارت ارشاد، حج و اوقاف در بخش‌های ارشاد دینی، تنظیم امور مساجد، پروسه حج و بخش اوقاف مصدر خدمات ارزنده…

 • 23 جدی 1394

  به تأسی از ماده نهم قانونی اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، منابع معدنی موجود در کشور ملکیت خاص دولت بوده …

 • 23 جدی 1394

  هدف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی فراهم‌آوری خدمات مخابراتی قابل استطاعت در هر ولسوالی و قصبه افغانستان از …