سخن رئیس‌ جمهور

ashraf ghani photo

اصلاحات بنیادی را که مردم افغانستان در نظام معارف خواهان آن هستند، تمام مردم شاهدش خواهند بود. من سر تمام مردم صدا می‌کنم که در سراسر کشور حشر ملی معارف را آغاز کنند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

تاریخچه ارگ

 • کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت …
 • از کوتی باغچه به عنوان اولین قصر داخلی نام برده می شود که در دو طبقه و در ساحه ای در حدود 300 متر مربع …

 • چنان چه از نام آن پیدا است، این قصر برای سکونت خانواده ی شاه در نظر گرفته شده بود. قصر حرم سرا دارای دو طبقه …

 • زمانی که امیر حبیب الله خان از سفر هند در سال 1290 هـ..ش باز گشت، کار ساخت قصر دلکشا در باغ ارگ آغاز شد که …

 • یک برج بلند که ارتفاع آن در حدود 100 متر و عرض داخلی آن 12 در 12 فوت است در باغ قصر دلکشا در دیدرس قرار دارد …

 • همان طور که از نام این قصر بر می آید در گذشته در این جا برای دربار گل های گوناگون پرورش می شد …

 • وجه تسمیه ی این قصر؛ در گذشته برای گرامیداشت جشن ها، اعیاد و حلول سال نو رعایا برای ادای سلام به حضور شاه …

 • قصر استوری در طرف غرب ارگ بنا شده است که بعدها به وزارت خارجه سپرده شد. در قسمت پایانی این قصر …

 • این قصر که در بخش شمالی ارگ قرار دارد اولین بار در زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه برای سکونت شهزاده احمد شاه …

 • ساخت این قصر در زمان حکمرانی نور محمد تره کی و حفیظ الله امین آغاز و در زمان ببرک کارمل تکمیل شد …

 • این قصر در 25 متری قصر گلخانه قرار دارد، 22 اتاق دارد و در طبقه اول یک سالون بزرگ ساخته شده که در یک …

 • کار ساخت این قصر در سال 1390 هـ. ش به پایان رسید. این تعمیر برای تدویر کنفرانس ها در نظر گرفته شده …

 • Arg View

  به خاطر بهبود کار ، تعمیری سه طبقه همجوار با دیوار محوطه ارگ ساخته شد که کار آن در سال 1390 هـ.ش به پایان …

 • این تعمیر یک طبقه ای در زمان امیر عبدالرحمان خان ساخته شد، قبل از ساخت قصر سنگی، رییس جمهور وقت در …

 • این مسجد در زمان امیر عبدالرحمان خان در یک طبقه و در زمینی به ابعاد 15 در 20 در 300 متر مربع …

 • ارگ چهار برج دارد که در زمان امیر عبدالرحمان ساخته شده است. در عصر اعلی حضرت محمد ظاهر شاه …

 • Arg View

  در دوره جدید، ساختمان دیگری اعمار شده است به نام قصر “ الحاقیه “ که سه طبقه دارد. در این تعمیر هشت اتاق …
 • در کتاب های ارگ شاهی، از یک کتابخانه بزرگ و مهم یاد شده است که در داخل ارگ قرار دارد. همچنان گفته شده …

 • Arg View

  آثار ابتدایی این موزیم را عموما کلکسیون های شاهان تشکیل می داد. برخی آثار عتیقه و انتیک در خزانه …